Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Český jazyk a literatura

Maturitní otázky


17 : Česká meziválečná próza

Po 1. sv. válce dochází v literatuře k výrazné diferenciaci a to jak názorové tak i tematické. Na 19. století navazuje naturalismus (Stašek, K. M. Čapek - Chod). Objevuje se próza reportážní (Olbracht, Fučík, Majerová), lyrická (Vančura), humoristická (Hašek, Poláček), psychologická (Havlíček, Řezáč), katolická (Čep, Durych), socialistická (Vančura, Olbracht, Majerová, Pujmanová) a demokratická (Bass, bratři Čapkové).


Jaroslav Hašek
Jaroslav Hašek
přispíval množstvím humoristických črt a próz do časopisů - TRAMPOTY PANA TENKRÁTA, MŮJ OBCHOD SE PSY A JINÉ HUMORESKY. Byl hlavním strůjcem parodující Strany mírného pokroku v mezích zákona - DĚJINY STRANY MÍRNÉHO POKROKU V MEZÍCH ZÁKONA. Za války přeběhl na ruskou stranu a posléze přešel do Rudé armády. Válečné zážitky se staly podnětem pro jeho stěžejní dílo OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ©VEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY, které ho proslavilo ve světě.


Ivan Olbrachr
Prvním dílem Ivana Olbrachta je prozaická kniha O ZLÝCH SAMOTÁŘÍCH - lidé na o kraji společnosti. První období tvorby vrcholí psychologickým románem ®ALÁŘ NEJTEMNĚJ©Í - tragédie slepého komisaře Macha, žárlícího na svou ženu a okolí. Jeho dalším psychologickým románem je PODIVNÉ PŘÁTELSTVÍ HERCE JESENIA - o přátelství dvou povahově rozdílných herců za 1. sv. války. Po roce 1918 tíhl k ideologické proklamativnosti a reportážovosti - BEJVÁVALO - satirické pohlédnutí na přežitky z Rak. - Uh., ZAMŘÍ®OVANÉ ZRCADLO - zážitky z ostravské věznice, ANNA PROLETÁŘKA - přerod poslušné a pasivní služky ve spolubojovnici dělníka. Změna nastává až v prózách s podkarpatskou tématikou: umělecké reportáže HORY A STALETÍ, románová balada NIKOLA ©UHAJ LOUPE®NÍK a trojice próz GOLET V ÚDOLÍ - z prostředí podkarpatských ®idů - např. O SMUTNÝCH OČÍCH HANY KARAD®IČOVÉ.
Marie Majerová se od počátku zaměřovala na citové problémy žen a dobové sociální otázky - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY. Obojí linie se spojuje v románu NEJKRÁSNĚJ©Í SVĚT. Utopickou vizí revoluce je kolektivní román PŘEHRADA. Vrcholu dosáhlo její dílo v románu z kladenského prostředí SIRÉNA a zvláště v jejím volném pokračování, v novele HAVÍŘSKÁ BALADA. Její tvorbu pro mládež představuje ROBINSONKA a NESPOKOJENÝ KRÁLÍČEK.


Marie Pujmanová
K literární družině F. X. ©aldy patřila Marie Pujmanová. V prvotině POD KŘÍDLY se inspirovala vlastním dětstvím. Krize lidských vztahů způsobená válkou se odráží v následujících POVÍDKÁCH Z MĚSTSKÉHO SADU. Ve druhém období svého díla směřovala ke společenskému románu, názorově se sblížila s komunistickým hnutím. Vrcholným dílem tohoto období jsou LIDÉ NA KŘI®OVATCE. Méně přesvědčivé jsou navazující romány HRA S OHNĚM a ®IVOT PROTI SMRTI. Za války napsala psycholog. novelu PŘEDTUCHA.


Vladislav Vančura
Harmonické dětství prožil Vladislav Vančura ve venkovském prostředí Povltaví. Byl prvním předsedou Devětsilu, a i po vyloučení s KSČ sympatizoval s krajní levicí. Za okupace patřil k čelným představitelům odboje, 1942 byl zatčen a popraven. Do literatury vstoupil originálními prózami, založenými na nezvyklém stylu (bohatství metafor, expresivita, knižní výrazy) - AMAZONSKÝ PROUD; DLOUHÝ, ©IROKÝ, BYSTROZRAKÝ. Mezi autorova vrcholná díla patří romány PEKAŘ JAN MARHOUL - člověk, který doplatil na svou dobrotu, POLE ORNÁ A VÁLEČNÁ - proti válce a POSLEDNÍ SOUD, v nichž staví proti civilizačním konvencím život v souladu s rytmem přírody. Ve 30. letech se v jeho tvorbě objevuje více dějovosti - MARKÉTKA LAZAROVÁ - příběh lásky a krve z českého středověku a soubor povídek LUK KRÁLOVNY DOROTKY. Na konci 30. let se autor obrátil ke společenskému románu -RODINA HORVATOVA a k zobrazení starších dějin -OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO. K jeho dalším dílům patří humorná parodie ROZMARNÉ LÉTO, příběh novodobého barona Prášila KONEC STARÝCH ČASŮ, nebo moderní pohádka KUBULA A KUBA KUBIKULA. Významná je i jeho práce pro divadlo -ALCHYMISTA nebo pro film - PŘED MATURITOU, NA©I FURIANTI.


Václav Řezáč
Václav Řezáč
prožil drsné dětství a mládí v proletářské rodině. Vrcholem jeho díla jsou psychologické romány psané za okupace: ČERNÉ SVĚTLO, SVĚDEK a ROZHRANÍ, ve kterých pronikavě spodobnil zlo v člověku a boj s ním. Z jeho tvorby pro děti jsou známé knihy KLUCI, HURÁ ZA NÍM a POPLACH V KOVÁŘSKÉ ULIČCE.


Julius Fučík
Novinář, kritik a překladatel Julius Fučík publikoval reportáže o SSSR, kde strávil několik let - V ZEMI, KDE ZÍTRA JI® ZNAMENÁ VČERA. Ve druhé polovině 30. let zastával stalinistická stanoviska. Za okupace se věnoval literární historii - esej BO®ENA NĚMCOVÁ BOJUJÍCÍ. Účastnil se protifašistického odboje, 1942 byl zatčen a o rok později popraven. V pankrácké věznici napsal REPORTÁ® PSANOU NA OPRÁTCE.


Karel Poláček
Z židovské rodiny pocházel Karel Poláček - za okupace byl proto perzekvován - zahynul v Osvětimi. Jeho dílo vychází z detailního pozorování zvyků "malého člověka" - soubor sloupků OKOLO NÁS. Z jeho próz vyniká DŮM NA PŘEDMĚSTÍ, zobrazující nebezpečí lidské malosti jako zárodku totality a půvabné klukovské vyprávění BYLO NÁS PĚT. Rozsáhlý románový cyklus OKRESNÍ MĚSTO, HRDINOVÉ TÁHNOU DO BOJE, PODZEMNÍ MĚSTO a VYPRODÁNO se odehrává na maloměstě (jeho rodném Rychnově n. K. ) před a po 1. sv. válce. Známý je jeho román o fotbalovém fandovství MU®I V OFSAJDU.


Jaroslav Havlíček
K nejznámějším dílům Jaroslava Havlíčka patří PETROLEJOVÉ LAMPY a HELIMADOE. V prózách Eduarda Basse převažuje satira a humor - fotbalová pohádka KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA. Z cirkusového prostředí čerpají román CIRKUS HUMBERTO a povídky LIDÉ Z MARINGOTEK.


Karel Čapek
Nejvýznamnějším spisovatelem meziválečného období u nás byl Karel Čapek - prozaik, žurnalista, dramatik a překlady moderních básníků, zvláště Apollinairova Pásma, ovlivnil i poválečnou poezii. První samostatná kniha povídek BO®Í MUKA se obracela k nitru a metafyzickým otázkám. Ve dvacátých letech psal cestopisy ITALSKÉ LISTY, VÝLET DO ©PANĚL, OBRÁZKY Z HOLANDSKA a ANGLICKÉ LISTY, prózy na detektivní náměty - POVÍDKY Z JEDNÉ a Z DRUHÉ KAPSY, pohádky - DEVATERO POHÁDEK. Z je ho dalších děl pro děti je známa DÁ©ENKA, ČILI ®IVOT ©TĚNĚTE. Největšího věhlasu dosáhla jeho díla psaná z dohadu "co by se stalo, kdyby se... ". Jeho vrcholným dílem je trilogie: HORDUBAL, POVĚTROŇ a OBYČEJNÝ ®IVOT, která poukazuje na mnohoznačnost pravdy a pluralitu lidské osobnosti. Protiválečným dílem je román VÁLKA S MLOKY.


Josef Čapek
Josef Čapek
byl z počátku své tvorby ovlivněn kubismem a expresionismem - LELIO. Psal rovněž prózu pro děti - POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE a baladické prózy - STÍN KAPRADINY. Ve 30. letech psal reflexivní prózu - KULHAVÝ POUTNÍK.


Jan Čep
Jan Čep
vynikl kratšími prózami z venkovského prostředí - ZEMĚ®LUČ, DĚRAVÝ PLÁ©«, TVÁŘ POD PAVUČINOU. Jeho postavy hledají záchytné body v rodném kraji a křesťanské víře. Takový je i hrdina jediného románu HRANICE STÍNU. Posmrtně vyšly zlomky autobiografie SESTRA ÚZKOST, psané francouzsky (po roce 1948 emigroval).


Jaroslav Durych
Jaroslav Durych byl odpůrcem Masarykova demokratismu, navazoval na tradice protireformace a baroka. V dílech po 1. sv. válce opěvuje chudobu a pokoru jako odlesk věčné blaženosti - SEDMIKRÁSKA. Vrchol jeho díla tvoří historické prózy z období raného baroka - povídky REKVIEM a román BLOUDĚNÍ

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768