Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24014
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektronika

Maturitní otázky


NASTAVENÍ A STABILIZACE PRACOVNÍHO BODU TRANZISTORU

22.Nastavení a stabilizace pracovního bodu tranzistoru

Rozbor činnosti zesilovače z charakteristik

Předpokládejme zapojení zesilovače podle obr.

Kondenzátory Cv1 a Cv2 oddělují stejnosměrné složky signálu a pro stejnosměrný proud mají nekonečně velký odpor.

Pracovní bod určují pouze rezistory v kolektoru, emitoru a bázi. Po připojení střídavého signálu přejde obvod z klidového do dynamického stavu.

Pro střídavý signál se změní zapojení na:

Odpor Rb je pro střídavý signál zapojen paralelně k odporu Rg. Odpor Rc je paralelně spojen se zátěží Rv.

Zesilovač pracuje do zátěže   

Na str.2 je uvedena soustava charakteristik použitého tranzistoru. V prvním kvadrantu je soustava výstupních charakteristik, ve třetím kvadrantu je vstupní charakteristika.

Pro stejnosměrné (klidové) signály lze napsat rovnici:

Protože IB « IC lze psát IE = IC. Výše uvedená rovnice přejde na tvar . Tato rovnice vyjadřuje statickou zatěžovací přímku, kterou lze zakreslit do soustavy výstupních charakteristik. Přímka je dána dvěma body :

1) při UCE = 0 je na ose proudu bod

2) při IC = 0 je na ose napětí bod UCC = UCE = 12V.

Na zatěžovací přímce zvolíme pracovní bod P. Tomuto bodu odpovídají veličiny . V tomto bodě se nachází tranzistor, když nepřivádíme na vstup žádný střídavý signál.

Pro střídavé signály platí schéma uvedené na druhém obrázku. Emitorový odpor je zkratován emitorovým kondenzátorem a rovněž kondenzátor CV2 představuje pro střídavý signál zkrat. Zatěžovacím odporem tranzistoru pro střídavé signály je odpor   

Dynamická zatěžovací přímka pro střídavé signály musí procházet pracovním bodem P se směrnicí . Je to tedy přímka, daná bodem a směrnicí a pro ní platí rovnice : . Odtud pro IC0 vypočteme bod na ose napětí, kterým musí tato přímka rovněž procházet: .

Nyní lze přenést dynamickou zatěžovací přímku pravoúhlým promítáním do druhého kvadrantu. Na ní lze rovněž vyznačit pracovní bod tranzistoru a tento dále přenést i na charakteristiku vstupní. Ze vstupní charakteristiky odečteme, že v pracovním bodě je klidový proud do báze IB0 = 17,5µA a napětí UBE0 = 0,54V.

 Pro vstupní obvod tranzistoru platí tedy rovnice:

Pro IE = IC + IB = 6 + 0,017 = 6,017 mA dostaneme vztah pro odpor do báze . Byl tedy zvolen odpor RB = 560kΩ.

Z uvedeného obrázku je vidět, že pro DUBE = 20mV je změna vstupního proudu DIB = 5mA. Tomu odpovídá změna výstupního proudu DIC = 1,6 mA a změna výstupního napětí DUCE = 1V.

Napěťové zesílení sledovaného stupně je  a proudové zesílení . Výkonové zesílení .

Z uvedeného obrázku je také vidět, že vstupní proud je s výstupním proudem ve fázi a výstupní napětí je v protifázi k napětí vstupnímu (když vstupní napětí roste do kladných hodnot, výstupní napětí klesá).

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768