Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24014
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektronika

Maturitní otázky


SOUČÁSTKY ŘÍZENÉ MAGNETICKÝM POLEM

3. Součástky řízené magnetickým polem

Magnetorezistor

                Neelektrické veličiny mohou způsobovat změny vlastností některých elektrických součástek. Těmito veličinami mohou být teplota, záření(světlo), mechanické napětí a právě magnetické pole.

                Mezi součástky řízené magnetickým polem patří mj. magnetorezistor. Jedná se o dvojpólovou součástku, jejíž odpor je možné měnit magnetickým polem. Pro dobrou činnost vyžaduje polovodičový materiál s velkou pohyblivostí vodičů náboje. Nejlepších vlastností dosahují magnetorezistory z antimonidu india zpracované ve tvaru tenkých kotoučků. Jedná se o tzv. Corbinův disk. Jeden kontakt je vyveden ze středu kotoučku, druhý kontakt tvoří kovová elektroda obepínající kotouček po obvodu.

                Nepůsobí-li magnetické pole , rozloží proudové čáry při vyznačené polaritě napětí (viz. obrázek  nahoře) rovnoměrně a nejkratším směrem od středu k jeho obvodu. Součástka má určitý odpor R0. Vložíme-li kotouček do magnetického pole, nejlépe kolmo ke směru magnetické indukce B, působí magnetická indukce na nosiče náboje silou, která mění směr jejich pohybu a prodlužuje jejich dráhu v polovodičovém materiálu.

                To se samozřejmě projeví zvětšením odporu součástky. Zvětšení odporu součástky je řádově asi v desetinásobcích původní hodnoty. Všechny charakteristiky jsou nakresleny na následujícím obrázku.

Použití magnetorezistoru : k indikaci a měření magnetických polí; jako bezkontaktní potenciometry apod.

Hallův článek

Další součástkou řízenou magnetickým polem je Hallův článek Ten je tvořen nejčastěji tenkou polovodičovou destičkou obdélníkového tvaru (viz obr.). Destička je opatřena dvěma páry kontaktů. Široké  kontakty (1,2) slouží k přivádění výstupního Hallova napětí Uh.

                Nepůsobí-li magnetické pole, jsou proudové čáry v destičce rozloženy rovnoměrně a Hallovo napětí nevzniká. V magnetickém poli působí magnetická indukce na pohybující se nosiče náboje silou kolmou ke směru jejich pohybu a stlačuje proudové čáry k jedné straně destičky. V důsledku toho vznikající rozdíl potenciálů je Hallovo napětí Uh. Odebíráme jej pomocí kontaktů 3 a 4. Hallovo napětí vypočteme ze vztahu , kde h je materiálová konstanta a d tloušťka destičky. Výrobce udává jmenovitý proud In (desítky až stovky miliampérů), Hallovo napětí naprázdno Uh0 při proudu In a indukci B=1 T (obvykle desetiny voltu) a citlivost Hallova článku (tj. Uh0 při I=1 A a B=1 T), která může být desetiny až stovky V/A.T.

                Lineární závislost napětí Uh na proudu I i na indukci B dovoluje sestrojit obvod pro násobení dvou proudů (indukce B může vznikat průchodem druhého z násobených proudů, např. cívkou bez jádra).

Použití Hallova článku : jako čidlo pro měření magnetických polí; jako pomocná sonda v bezkontaktních spínačích apod.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768