Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24014
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektronika

Maturitní otázky


ZÁZNAM ZVUKU

42.Záznam zvuku

Druhy záznamu zvuku : mechanický, optický, magnetický – analogově, digitálně

MECHANICKÝ ZÁZNAM ZVUKU

Záznam se vytváří řezáním drážky nožem do povrchu záznamové fólie a) stranový, b) hloubkový, c) stranový kombinovaný

OPTICKÝ ZÁZNAM ZVUKU

                Používá se ve filmové technice k ozvučování filmů, provádí se exponováním zvukové stopy světlem.

Dva druhy :

1.        amplitudový – proužek se mění – šířka

výhoda : není náročný na zpracování filmu, protože záznam má pouze jednu barvu(černou).

nevýhoda : signál může být zkreslený

2.        hustotní – kdy je proužek stále stejně široký, ale různá hodnota expozice

výhody x nevýhody – opačně jak 1.

MAGNETICKÝ ZÁZNAM ZVUKU

                Magnetický záznam zvuku se vytváří zmagnetováním magneticky tvrdého materiálu s velkou remanencí Br před štěrbinou záznamové hlavy magnetofonu. Záznamovým materiálem je nejčastěji magnetofonový pásek, tvořený magneticky neaktivním mechanicky dostatečně odolným a trvanlivým plastovým nosičem, na jehož povrchu je nanesena aktivní vrstva z magneticky tvrdých feritů. Pásek je tažen pohonným zařízením konstantní rychlostí (38,1; 19,05; 9,55; 4,75 nebo 2,4 cm/s) kolem pracovní štěrbiny záznamové hlavy.

Záznamová hlava magnetofonu: 1 magnetický tok elementů pásku, 2 aktivní štěrbina, 3 cívka, 4 jádro hlavy, 5 zadní štěrbina

Hlava je tvořena magnetickým obvodem složeným z tenkých plechů s velkou permeabilitou a malými vysokofrekvenčními ztrátami, nebo je vyrobena ze speciálních feritů. Jádro hlavy bývá ještě přerušeno zadní štěrbinou šířky asi 0,5 mm. Na jádře je navinuta cívka, kterou prochází záznamový proud úměrný okamžité hodnotě zvukového signálu. Vznikající magnetické pole vystupuje v oblasti štěrbiny, jež je vyplněna materiálem s velmi malou permeabilitou, většinou fólií z bronzu, a zmagnetovává aktivní vrstvu pásku, ve které zbývá remanentní indukce úměrná směru a intenzitě pole nad štěrbinou. Kdyby děj probíhal popsaným jednoduchým způsobem, docházelo by při záznamu k silnému nelineárnímu zkreslení vlivem nelineární magnetizační křivky záznamového materiálu, neboť výstupní napětí je přímo úměrné magnetické indukci B, kdežto pásek je magnetován magnetickým polem o intenzitě H, která je přímo úměrná záznamovému proudu i.

Magnetický záznam bez předmagnetizace (u je výstupní napětí, i je záznamový proud)

Aby bylo toto nelineární zkreslení odstraněno, posouvá se pracovní bod záznamového materiálu superpozicí vysokofrekvenčního magnetického pole, tzv. předmagnetizace, do lineární oblasti magnetizační křivky. Předmagnetizační proud o kmitočtu asi 50 až 100 kHz se přičítá k proudu záznamovému. Pro každý záznamový materiál musí mít vhodnou amplitudu odpovídající průběhu jeho konkrétní magnetizační křivky.

Magnetický záznam s vf předmagnetizací

                Reprodukce záznamu se provádí rovnoměrným posunem pásku se záznamem před štěrbinou snímací hlavy. Snímací hlava má podobnou konstrukci jako hlava záznamová, má však menší šířku štěrbiny a aby byl její magnetický odpor co nejmenší, nemá zadní štěrbinu. V malých magnetofonech se obvykle používá namísto jedné hlavy záznamové a jedné reprodukční pouze jedna hlava tzv. univerzální.

                Před pořízením nového záznamu, musí být záznamový materiál odmagnetován a proto při každém záznamu probíhá i automaticky odmagnetování-vymazání předešlého záznamu. Vysokofrekvenční signál odebíraný z generátoru předmagnetizačního proudu je přiváděn do mazací hlavy umístěné před záznamovou hlavu. Feritové mazací hlavy mají dvě štěrbiny uspořádané tak, aby byl pásek mazán dvakrát po sobě, což zajišťuje dokonalý výmaz předešlého záznamu. Pohyb pásku nad štěrbinou trvá určitou dobu, po kterou proběhne ve sledované části pásku několik uzavřených magnetizačních cyklů. Jak se sledovaný úsek pásku vzdaluje od štěrbiny mazací hlavy, zeslabuje se střídavé magnetické pole. Probíhající magnetické cykly se tím symetricky zmenšují až na nulovou remanentní indukci. Nikdy nedochází k ideálnímu smazání záznamu. Udává se tzv. mazací útlum, což je poměr amplitudy signálu 1 kHz před a po vymazání. Jeho hodnota se pohybuje minimálně v rozmezí 65-70 dB, kdy je záznam považován za smazaný.

Mazání magnetického záznamu

                 

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768