Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24014
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektronika

Maturitní otázky


SINUSOVÉ RC OSCILÁTORY

47.SINUSOVÉ RC OSCILÁTORY

Obecně jsou oscilátory všechna zařízení, která vytvářejí periodicky proměnné průběhy fyzikálních veličin.

Oscilátory RC používáme na nižších kmitočtech než LC - od zlomků Hz po několik stovek kHz. Jedná se o oscilátory zpětnovazební. I zde tedy musí být pro funkci oscilátoru splněna amplitudová podmínka oscilací

a zároveň fázová podmínka oscilací:

                              

Obvod zpětné vazby je zde tvořen z článků RC (Wienův článek, přemostěný T-článek, dvojitý T-článek, dolní, horní propust – kaskádní) uspořádaných tak, aby bylo v kombinaci  použitým zesilovačem možno splnit obě podmínky oscilací. Kmitočet oscilátoru je dán kmitočtem, při kterém je fázový posun RC členu 0° nebo 180°. Je požadováno, aby tento kmitočet byl určen ostře a jednoznačně (kmitočtově selektivní obvody).

                Nejpoužívanější zpětnovazební dvojbrany se skládají z RC článků s odstupňovanými hodnotami R a C. To má za výhodu, že se články vzájemně nezatěžují.

Obr. 1. Oscilátor RC s kaskádním dvojbranem

Rovněž je možno setkat se se zpětnovazebními dvojbrany v podobě kaskády derivačních či integračních článků složené ze stejných odporů a kapacit. Tyto články se vzájemně zatěžují. Je zde zapotřebí většího zesílení aktivního dvojbranu. Ten však má výhodu v tom, že ho lze realizovat v širším kmitočtovém rozsahu.

Obr. 2. Příklad zapojení RC oscilátoru s kaskádou derivačních článků

Ne neznámým je tzv. můstkový oscilátor, tj. oscilátor který jako řídící člen používá Wienův článek a jako zesilovač OZ. Jak známo, Wienův článek vykazuje posun fáze 0° na svém kvazirezonančním kmitočtu

Samozřejmě se počítá se situací, kdy R1=R2=R a C1=C2=C. Je rovněž známo, že na svém kvazirezonančním kmitočtu vykazuje Wienův článek s R a C přenos

Je tedy zřejmé, že zesilovač musí mít pro splnění amplitudové podmínky napěťový zisk roven 3 a pro splnění fázové podmínky nesmí převracet fázi. OZ se tedy zapojí v neinvertujícím zapojení.

Obr. 3. Principiální zapojení můstkového RC oscilátor s OZ (Rezistory R1 a R2 se nastavuje požadovaný napěťový zisk OZ)

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768