Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24014
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektronika

Maturitní otázky


PŘECHODOVÉ DĚJE

49.Přechodové děje

Přechodový jev probíhá v elektrickém obvodu mezi dvěma ustálenými stavy. Jeho vznik je podmíněn změnami energie v akumulačních prvcích obvodu (kondenzátory, cívky). Tyto změny nemohou proběhnout okamžitě, neboť by vyžadovaly zdroj nekonečného výkonu. Charakter přechodového jevu závisí na druhu zapojených akumulačních součástek. Obsahuje-li obvod pouze jeden druh (tj. kromě odporu výhradně kondenzátory či výhradně cívky), nemůže dojít k vratné výměně dvou druhů energie a děj probíhá aperiodicky. Pokud obvod obsahuje oba druhy akumulačních součástek (tedy kondenzátory i cívky), může za určitých podmínek dojít k periodickým tlumeným kmitům, jak se zmíníme u oscilátorů LC. Zde se však budeme zabývat přechodovými jevy v obvodech RC a RL.

                Konkrétní časové průběhy napětí a proudu v obvodu při přechodovém jevu závisí na výchozím ustáleném stavu. Proto je třeba znát souhrn počátečních podmínek, určujících stav obvodu před započetím přechodového jevu.

                Z důvodů jmenovaných výše se velikosti napětí a proudů nemohou měnit skokově, jejich hodnoty se pohybují v určitých mezích a přibližují se k nim po exponenciále.

Pro nárůst napětí obecně platí

                              

kde   U0 je napětí, k němuž se narůstající napětí blíží

         e je Eulerovo číslo ( )

         t je čas

         t je časová konstanta obvodu

                Mějme nyní obvod zakreslený na obr. 1a i 2a. Nejprve popíšeme průběh přechodového jevu v případě, kdy je přepínač v poloze 1 – tedy nabíjení kondenzátoru.

Počáteční výchozí podmínky jsou

                              

a podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit

                              

Platí tedy

a

proud obvodem podle Ohmova zákona

Přechodový jev považujeme za ukončený v čase 3t, kdy hodnoty dosáhnou 95 % hodnot maximálních.


U(obr.) = Uo(text)

Obr. 1. Nabíjení kondenzátoru

přes rezistor

                Ve stavu, kdy bude přepínač v poloze 2, dochází k vybíjení kondenzátoru.

                Počáteční podmínky jsou

                              

a podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit

                              

Obr. 2. Vybíjení kondenzátoru přes rezistor


Platí tedy              

                              

                Povšimněme si ještě, že v čase t dosahují hodnoty při nárůstu hodnoty 0,632U0 a při poklesu hodnoty 0,368U0.

                V obvodu RL na obr. 3 jsou při přepínači v poloze 1 počáteční podmínky

                              

a podle II. Kirchhoffova zákona musí platit

                              

Obr. 3. Vznik proudu

v obvodu s rezistorem a

cívkou v sérii

Pak platí

a

proud obvodem

                              

Na obr. 4.

V poloze 2 přepínače jsou počáteční podmínky

                              

a podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit

                              

Pak platí               

                              

                              

Obr. 4. Zánik proudu

v obvodu s rezistorem a

cívkou v sérii

Ještě připomeňme, že časová konstanta je pro obvod RC , pro obvod RL  a má rozměr času.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768