Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24878
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektornika II.

Dokumenty a příklady


Příklad 1.10

Příklad 1.10

Navrhněte jednostupňový zesilovač s velkým vstupním odporem s KC 508 je-li dáno:

Re = 470 W, Rc = 33 kW, r* = 33 kW, Ucc = 15 V, Rb1 = 1 MW, Rb2 = 56 kW, C1 = 68 nF,

Rg = 5 kW, Cv = 1 mF, Cvst = 100 pF, RB = 100 kW, Cbc = 3 pF, CCE =4 pF

Nejprve určíme pracovní bod tranzistoru. Rezistory Rb1, Rb2 a Rb3 vytváří napěťový dělič v obvodu báze, který můžeme nahradit napěťovým zdrojem naprázdno a vnitřním odporem.

               

Ze schema můstkového zapojení vypočítáme podle Theveniovy věty napětí děličeUB0  a vnitřní odpor děliče Rb*.

Pro napěťový dělič platí podle Theveniovy věty:

 Napětí        UB0 = UCC.  =12 V. =  0,8 V                     [ 1 ]

Vnitřní odpor   Rb* = Rb3 +  = 100000W +  = 153 kW   [ 2 ]

Z uvedeného schema vyplývá:

Pro proudy platí :

IE = IC + IB         Vzhledem k tomu, že IC >> IB platí, že  IE = IC                          [ 3 ]

Pro obvod kolektoru platí:            UCC = RC IC+UCE+RE IE=RC IC+UCE+RE IC    [ 4 ]

Pro obvod báze platí:                   UB0 = RB IB + UBE + RE IE                            [ 5 ]

Dále platí, že                                H21e = IC / IB                                               [ 6 ]

 
 


Zatěžovací přímka ve výstupním obvodu je dána dvěma body, které zjistíme z  [ 4 ], pro Ic = 0 a Uce = 0

 

pro Uce = 0      Ucc = Ic.( Rc + Re )  z toho Ic =  =  = 0,45 mA       [ 7 ]

pro    Ic = 0      UCE = Ucc = 15 V

Pro zjištění sklonu odporové přímky  ve vstupním obvodu zvolíme napětí Ub = 0,1 V.

Pro výstupní zatěžovací přímku zjistíme dynamickou převodní charakteristiku


Pro vstupní odporovou přímku platí UBE = UB0  - RE IE = UB0  - RE Ic

Pro Ic = 0   platí UBE = UB0 ,  což je bod ležící na svislé ose. Z něho vedeme rovnoběžku se směrnicí vstupní odporové přímky. V místě průsečíku se vstupní charakteristikou vznikne první bod odporové přímky pro Ic = 0, ležící na vodorovné ose. Druhý bod této přímky dostaneme, když zvolíme libovolně Ic a vypočteme napětí UBE = UB0  - RE IE.

Zvolíme Ic = 0,4 mA. Pak UBE = UB0  - RE IE = 0,8V - 470W. 4.10-4 A = 0,61 V

Spojením těchto bodů dostaneme obraz vstupní odporové přímky  ve druhém kvadrantu. Průsečíkem této přímky s převodní charakteristikou je hledaný pracovní bod tranzistoru zesilovače.

Jeho souřadnice jsou: Ic = 190 mA,  UCE = 8,9 V, UBE  = 0,59 V, IB = 0,65 mA

V katalogu jsou však uvedeny parametry pro napětí UCE = 5 V a proud Ic = 2 mA. Abychom dostali platné parametry pro náš pracovní bod, musíme tyto přepočítat podle uvedených závislostí parametrů h , které uvádí výrobce.

 

Parametry h  pracovního bodu pro napětí UCE = 5 V a proud Ic = 2 mA:

       h11* = 4,5 kW     h12* = 1,5. 10-4     h21* = 300     h22* =  30. 10-6 S    D he* = 0,07

 

Tyto závislosti platí pro tranzistory KC 507 až 509, KC 147.

Na dolní stupnici nalezneme proud Ic = 190 mA a na stupnici vlevo odečteme opravné koeficienty pro parametry h11*, h12 *, h21*, h22* . Totéž provedeme v nomogramu vpravo pro napětí UCE = 8,9 V. Pro každý parametr h máme dva opravné koeficienty, kterými ho vynásobíme. Výsledkem budou parametry h platné pro náš pracovní bod.

h11 = 4,5 kW.10.1,15 = 51,5 kW

h12 = 1,5. 10-4 .6,5.0,8 =  8. 10-4

h21 = 300.0,6. 1,15 = 207

h22 = 30.10-6 S. 0,25.0,75 = 5,6 mS

Dhe = h11. h22 - h12. h21 =  51,5.103 . 5,6.10-6  - 8.104 . 0,2.103 = 0,118

Na základě těchto vypočtených parametrů můžeme stanovit dynamické parametry zesilovače.

Napěťové zesílení:  Au =  = -   = - 63,3

                              Au = 32 dB

Zatěžovací odpor:   Rz =     = 16,5 kW

Napěťový přenos přibližně: Au = - Rz = - .10-3.16,5.103 = - 66

Proudové zesílení:     Ai =   =  = 180  ( 45 dB )

Přibližně je                Ai » h21 = 207

Výkonové zesílení:    Ap = Au.Ai = 63,2. 180  = 11400  ( 40 dB )

Vstupní odpor r1* =  =  = 49 kW

Přibližně  r1 » h11 = 51,5 kW

Výstupní odpor:  r2 =  =     = 437 kW                                       


Pro úplnost výpočtu parametrů zesilovače chybí výpočet vstupní a výstupní kapacity a vliv zpětných vazeb. Rovněž chybí i kontrola na dolních kmitočtech a výpočet C.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768