Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Český jazyk a literatura

Maturitní otázky


1 : Nejstarší památky světové literatury, kulturní odkaz středověku

literatura předního východu – klínové písmo

egyptská – hieroglyfy

hebrejská – hebrejská bible

antická :

římská – období : starší, klasické, postklasické

řecká – období : archaické, atické, helenistické

orientální – Indie, Persie, Arábie, Čína

Evropská – východní x západní, lit. v církevním prostředí, šlechtická,

Měšťanská


Hebrejská bible - soubor textů, náboženská pravidla víry a morálky. Starý zákon - historické, liturgické, právnické a literární texty - šlo o duchovní vývoj Palestiny až do počátku křesťanství. 1. Tora ( knihy Mojžíšovy ), 2. Soubor Prorokův ( Dějiny Izraele ), 3. Soubor svatých spisů ( Básnické knihy ) Bible ( písmo svaté ) je nejvýznamnější dílo, které je ještě dnes nejpřekládanější a nejčtenější. Dělí se na NOVÝ A STARÝ ZÁKON. Starý zákon líčí stvoření země a člověka, osudy prvních lidí a obsahuje vyprávění o Izraeli - historie Izraelců, odchod z Egypta, kralování Davida. ®idovský bůh určuje práva a chování, zkouší pevnost víry svých příslušníků (Abrahám, Izák ), lyrické texty - žalmy, konče vidinou budoucnosti příslibem obnovy zničeného Jeruzaléma a příchodu Spasitele. Nový zákon 4 evangelia, která byla připisována apoštolům Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi. Seznamuje nás se životopisem Ježíše Krista, který přišel na svět, aby svým utrpením vykoupil lidstvo. Nový zákon představuje výchozí text náboženství křesťanství.


Sumerové vytvořili klínové písmo. Cyklus epických básní spjatý hlavní postavou král Gilgameš ( Epos o Gilgamešovi ) - opěvuje přátelství dvou hrdinů a řeší problém touhu po nesmrtelnosti - části v Bibli.

Literatura Egyptská - hieroglyfické písmo, slovesná díla na papyrus nebo na stěnách chrámů. Vznikala především milostná poezie ( Admatův hymnus na slunce ).

Literatura Indická - Védy - posvátné knihy ( chvalozpěvy ), veliké indické eposy - Mahábhára, Rámajama. Literatura Čínská - papyrus, hedvábí, štětec. Znakové písmo. Kniha písní „Konfucius“.

Literatura Perská - „AVESTA“ - modlitby, mýty, právnické texty, lyrické písně. Celkově měla orientální literatura vliv na literaturu EVROPSKOU.


V Řecku bylo otrokářství, proto měli dost času na literaturu. Dělí se na tři období :

1. Archaické (od 8.st.p.k. do 6.st.p.k). Nej. epickým dílem jsou „Ilias“ a „Odyssea“. Pravděpodobně je sepsal Homér. „Ilias“ je starší. Obsahuje 51 dnů ve 24 zpěvů z Trojské války, poznáme celou válku a hlavní příčinu - únos Heleny. „Odyssea“ popisuje desetiletou cestu návratu do vlasti z Tróje. Hesiodos - „Práce a dny“- Návod na venkovní práce po celý rok. Anakreón - básník tvoří milostnou a pirátskou poezii. Sapfó - „Modlitba k Afroditě“. Ezop - bajkař. „BAJKY“.

2. Atické: Tragédie a komedie. Tragédie - čerpá z mytologie, hrdinové jsou odvážní nebo stateční x krutí a samolibí -> konflikt končí tragicky. Psáno ve verších, jednota času, děje a místa. Děj se nečlení na dějství, spojení mluvení, zpěvu a tance. Tragédie se skládá z 5 částí - expozice, kolize, krize, periferie, katastrofa. Aischylos - „Trilogie ORESTEA“. Sofokles - „Antigona“,“Král Oidipus“. Eurípidés - „Elektra“ a „Médea“. Komedie - veselohra, komický účinek, zesměšňuje jevy života, šťastný konec, útočí na politické poměry, žert, humor, dialog. Aristofanes - „Jezdci“ „Mír“

3. Helénistické: Historici : Hérodotos „Spis o Řecko-perských válkách“. Thúkýdidés - „Dějiny peloponéské války“. Řečníci : Periklés , Démosthenés - filipika. Filosofie: Sokratés, Platón, Aristoteles - spisy „Retorika“ , „Poetika“.

Římani si podmanili Řeky vojensky i politicky, ale kulturně podlehli jejich vlivu. Tři období :

1. Archaické: Překlady z Řečtiny. Platus - „Pseudolys“, Cato - „O zemědělství“

2. Klasické: Cicero -„O občanských válkách“, Carus -„O přírodě“, Catatus - milostná poezie, lyrika. Vergilius -„Zpěvy pastýřské“ , „Zpěvy rolnické“ , „Aeneis“. Ovidius -„Fasti“, Horatius, Caeser - „Zápisky o válce Galské“ , „Zápisky o válce Občanské“. Titus Livius - obsáhl celé dějiny

3. Postklasické: Seneca - „Phaedra“. Tacius - „Dějiny a letopisy“.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768