Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Český jazyk a literatura

Maturitní otázky


15 : Podněty ze světové literatury v 1. polovině 20. století


Próza 20. století jednak navazuje na prózu předcházejícího století a pokračuje v její tradici, jednak ji přetváří či dokonce popírá. Z tohoto hlediska rozeznáváme dva hlavní proudy románu 20. století: realistický a modernistický.
Experimentální či modernistická próza není výplodem 20. století. Její kořeny lze najít už v 18. století - v díle L. Sterna - ®IVOT A NÁZORY TRISTRAMA SHANDYHO. Naplno se však tato tvorba rozvinula až na přelomu minulého a našeho století.


Marcel Proust
Mezi nejvýraznější představitele experimentálního románového proudu patří Marcel Proust, který je jedním z iniciátorů proměny moderního románu. Na svém vrcholném díle, románovém cyklu HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU, pracoval v izolaci od světa, trápen těžkou nemocí. Cyklus má celkem 7 částí. Jeho hlavním smyslem je vylíčit novým způsobem vnitřní život hrdiny, jenž má autobiografické rysy.


James Joyce
Anglicky píšící Ir, James Joyce, zasáhl radikálně do tradiční vypravěčské prózy i jazykového vyjadřování. ODYSSEUS je v podstatě záznam jediného dne, jak ho prožil jeden obchodní agent. I v druhém nejvýznamnějším díle - TRYZNĚ ZA FINNEGANA - se pokusil vytvořit jakýsi novodobý mýtus moderního člověka, v jehož životě se vše opakuje a vrací.


Franz Kafka
K novátorům románu patří i Franz Kafka. Hrdinové jeho děl nemají výraznou a pevnou podobu a dokonce nemají ani příjmení (Josef K. ). NEZVĚSTNÝ (AMERIKA)


Jean Paul Sartre
Francouzský prozaik a filozof existencialismu Jean Paul Sartre už ve svém prvním románu HNUS položil základní otázky, k nimž se vrací znova a znova v celém svém díle: jaký je smysl lidské existence a co si má člověk počít s životem, který mu v lživosti společnosti připadá absurdní. K jeho dalším dílům patří rozsáhlý a nedokončený román CESTY SVOBODY, kde zachycuje v několika rovinách období 2. sv. války v Evropě.


William Faulkner
Modernistické, ale přesto i mimořádně analytické je dílo Williama Faulknera. Většina jeho tvorby je spjata s rodným státem Mississippi. Zde se odehrávají příběhy jeho postupně vznikající ságy o několika rodech, reprezentujících společenské vrstvy na Jihu po prohrané občanské válce. Sága začíná románem SARTORIS, a pokračuje romány HLUK A ZUŘIVOST, KDY® JSEM UMÍRALA, SVATINĚ, SRPNOVÉ SVĚTLO, ABSOLONE, ABSOLONE a trilogií VESNICE, MĚSTO a PANSKÉ SÍDLO.Realistický román 19. století má svoje pokračování ve 20. století, a právě tento typ románových děl přinesl mimořádné úspěchy autorům na celém světě. Realistický román se však ve 20. století mění, i když si ponechal mnoho znaků realistické poetiky.


Romain Rolland
Ve francouzské románové tvorbě do proudu realistického zobrazování patří Romain Rolland [romén rolán], který ve své rané tvorbě psal životopisy slavných osobností - ®IVOT MICHELLANGELŮV, TOLSTÉHO, BEETHOVENA. Napsal rovněž rozsáhlý románový cyklus JAN KRY©TOF. Jeho nejlepším dílem je román PETR A LUCIE, který se odehrává v Paříži za 1. sv. války. Zachycuje příběh lásky dvou mladých lidí, na kterém dokazuje nesmyslnost války - oba zahynou pod kostelním pilířem při náletu.


V americké próze realistické tradice, které na přelomu století vrcholí v díle Jacka Londona a Marka Twaina, mají nepřetržitou kontinuitu v tvorbě takových literárních zjevů, jako je John Steinbeck či Ernest Hemingway.


John Steinbeck
John Steinbeck
strávil valnou část života v Kalifornii, a zde se odehrává i většina jeho příběhů. Proslavil se zejména románem HROZNY HNĚVU - příběh rodiny chudých nájemců, kteří za hospodářské krize ztratí domov. Tragédií lidí bez domova se zabývá i novela O MY©ÍCH A LIDECH. Z poválečných děl patří k nejznámějším moderní parafráze biblického příběhu NA VÝCHOD OD RÁJE.


Ernest Hemingway
Vrchol americké literatury 1. pol. 20. stol. představuje Ernest Hemingway. Kruté zážitky z války i záliba v nebezpečných sportech ho vedly k tomu, že ve svých dílech od začátku hledal pravdu o člověku v mezních situacích. K jeho dílům o první světové válce patří román SBOHEM ARMÁDO!. V románu KOMU ZVONÍ HRANA využil svých zkušeností válečného korespondenta v době občanské války ve ©panělsku. STAŘEC A MOŘE je podobenstvím o věčném zápasu člověka s přírodou. Hlavním hrdinou je starý rybář, který touží ulovit největší rybu svého života. To se mu podaří, ale sežere mu ji žralok.


Francis Scott Fitzgerald
Francis Scott Fitzgerald je spolu s Hemingwayem hlavním představitelem tzv. ztracené generace. Dokonce už jeho prvotina NA PRAHU RÁJE z něho udělala mluvčího názorů americké mládeže, která měla pocit, že jí její otcové zanechali svět v troskách. Jeho nejlepším dílem je VELKÝ GATSBY, román o zhroucení snu mladíka, který se z lásky k bohaté dívce prodere do jejího světa a poznává jeho krutost a nemilosrdnost. Zde, stejně jako v románě NĚ®NÁ JE NOC či POSLEDNÍM MAGNÁTOVI, je soudcem ne jen společnosti, založené na moci peněz, ale i vlastních sebeklamů a iluzí.V německé próze se realistický směr rozvinul plněji právě až ve 20. století v dílech: Thomase Manna, Liona Feuchtwangera, Ericha M. Remarqua.


Thomas Mann
Největší německý spisovatel 20. století, nositel Nobelovy ceny Thomas Mann, se proslavil v celém světě hned svým prvním románem - BUDDENBROOKOVI. Po nástupu Hitlera k moci odešel do emigrace, když už předtím v novele MARIO A KOUZELNÍK signalizoval hypnotickou moc fašismu. V emigraci dokončil nejrozsáhlejší dílo, tetralogii JOSEF A BRATŘI JEHO. I v dalších dílech se snažil vystopovat příčiny současné německé tragédie: v románě LOTA VE VÝMARU bránil německé kulturní dějiny a v DOKTORU FAUSTOVI se pokoušel najít odpověď na otázku, proč se člověk dostává na scestí fanatismu.


Lion Feuchtwanger
Německý romanopisec a dramatik židovského původu Lion Feuchtwanger [fojchtvanger] patří k nejvýznamnějším autorům historického románu 20. sto letí. První výrazný úspěch mu přinesly romány O©KLIVÁ VÉVODKYNĚ a ®ID SÜSS. V emigraci, do níž odešel ihned po Hitlerově nástupu k moci, vytvořil dvě významné trilogie. V první, nazvané ČEKÁRNA podává svědectví o pronásledování ®idů v nacistickém Německu. Tvoří ji romány ÚSPĚCH, SOUROZENCI OPPERMANNOVI a VYHNANSTVÍ. Druhá, tvořená romány ®IDOVSKÁ VÁLKA, SYNOVÉ a ZASLÍBENÁ ZEMĚ, vypráví o osudech židovského národa.


Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque se zúčastnil 1. světové války jako dobrovolník německé armády a vrátil se z ní jako přesvědčený antimilitarista. Jeho první romány NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID - zachycuje zákopovou válku, kde smrt člověka nemá žádný význam a CESTA ZPÁTKY - o těžkostech při návratu vojáků do normálního života, získaly obrovskou popularitu. Nacisté v Německu zbavili Remarqua občanství a autor tak prožil větší část života v emigraci v USA a ve ©výcarsku, kde nalezl svůj druhý domov. Zde dosáhl znovu světového úspěchu románem VÍTĚZNÝ OBLOUK. Po NOCI V LISABONU vyšel jeho poslední román STÍNY V RÁJI - život německého emigrantu v USA.


Alberto Moravia
Z italských spisovatelů je nejpopulárnější Alberto Moravia. K jeho nejlepším pracím román ŘÍMANKA - dívka, která se z bídy stane prostitutkou, HORALKA - městská žena se uchýlí během války spolu s dcerou do hor, POHRDÁNÍ - obraz vyšších společenských kruhů a NUDA - citový příběh dívky a malíře.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768