Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Český jazyk a literatura

Maturitní otázky


16 : Česká poezie a drama mezi dvěma světovými válkami


  • plodné období

  • revoluční atmosféra

  • nástup moderní civilizaceVe 20. letech vzniká proletářská poezie, která se má stát součástí života a bojovat za sociální spravedlnost. Jejím nejvýznamnějším představitelem u nás je Jiří Wolker.


Jiří Wolker

Ve své básnické prvotině HOST DO DOMU líčí ideál harmonického světa, krásy každodenního života. Z této sbírky jsou známé básně VĚCI a PO©TOVNÍ SCHRÁNKA.
Ve své druhé a nejvýznamnější sbírce TĚ®KÁ HODINA již nahrazuje lásku a okouzlení dělnickou prací. Součástí této sbírky je pásmo SVATÝ KOPEČEK, kde je cítit vliv Apollinairova Pásma. Z jeho prozaických prací mají největší význam moderní pohádky: O KOMINÍKOVI a O MILIONÁŘI, KTERÝ UKRADL SLUNCE. Další knihy Wolker již nestačil vydat, neboť zemřel v 24 letech na TBC.


Jindřich Hořejší
Proletářskou poezii Jindřich Hořejší obohatil o motivy fr. unanimismu (lat. una anima - jedna duše) - HUDBA NA NÁMĚSTÍ a intimní milostnou lyriku - KORÁLOVÝ NÁHRDELNÍK. Významné jsou rovněž jeho překlady z francouzštiny.


Josef Hora
Jedním z tvůrců proletářské poezie byl i Josef Hora - PRACUJÍCÍ DEN, SRDCE A VŘAVA SVĚTA a BOUŘLIVÉ JARO. Od sbírky STRUNY VE VĚTRU se stal ústředním motivem jeho tvorby čas - TVŮJ HLAS, DVĚ MINUTY TICHA. Ve svém závěrečném období se obracel k životní síle umění, k rodné zemi a domovu - ZPĚV RODNÉ ZEMĚ, MÁCHOVSKÉ VARIACE, DOMOV a báseň JAN HOUSLISTA. Hora působil rovněž jako překladatel, hlavně ruské poezie - Jesenin, Pasternak a Puškinův EV®EN ONĚGIN.


Stanislav Kostka Neumann
Po anarchistickém období mladého Stanislava Kostky Neumanna, nastává další období jeho tvorby - ztotožnění s utlačenými, víra v pozemský život a lásku k přírodě, naděje v možnost vytvoření lepší společnosti. Okouzlení přírodou se projevuje ve sbírce KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ, jejímž protějškem jsou NOVÉ ZPĚVY - obdiv k moderní technice, továrním komínům... Stal se rovněž spoluzakladatelem KSČ a propagátorem proletářské poezie - RUDÉ ZPĚVY. Poté se načas navrátí k člověku a jeho složitosti triptychem LÁSKA. V politické bojovné lyrice pokračuje ve sbírkách SRDCE A MRAČNA, SONÁTA HORIZONTÁLNÍHO ®IVOTA. Reakcí na Halasovy Staré ženy jsou STAŘÍ DĚLNÍCI. Po nástupu fašismu píše BEZEDNÝ ROK a ZAMOŘENÁ LÉTA. Obhajobou SSSR je jeho polemika ANTI - GIDE.Mladá generace se seskupovala do literárních sdružení. Jedním z nich byla brněnská Literární skupina blízká expresionismu, ale významnější byl Devětsil, který byl za ložen roku 1920 v Praze. Zprvu se hlásil k proletářskému umění, ale pod teoretickým vedením Karla Teiga se v něm brzy ustavil svébytný básnický směr - poetismus, který byl sice rovněž spojen s vizí lepší společnosti, ale nechtěl promlouvat k současné bídě a k boji za spravedlivější svět, ale být předobrazem šťastného života. Usiloval o odstranění hranice umění, a proto se inspiroval také okrajovými polohami umě ní - cirkus, pouť, jazz, němý film.


Vítězslav Nezval
Základní básnickou knihou poetismu je Nezvalova PANTOMIMA, která obsahuje mj. básně PODIVUHODNÝ KOUZELNÍK, ABECEDA a PAPOU©EK NA MOTOCYKLU. Významný je rovněž soubor BÁSNĚ NOCI, obsahující básně AKROBAT a EDISON. Ve 30. letech v Nezvalově poezii pokračuje avantgardní proud - SKLENĚNÝ HAVELOK, SBOHEM A ©ÁTEČEK, který vrcholí surrealistickými díly - ®ENA V MNO®NÉM ČÍSLE a PRAHA S PRSTY DE©TĚ. Původně anonymně vydal 52 HOŘKÝCH BALAD VĚČNÉHO STUDENTA ROBERTA DAVIDA. V době ohrožení republiky se obrací k národu a historii - MATKA NADĚJE - kde nemocná matka symbolizuje republiku a PĚT MINUT ZA MĚSTEM. Psal i četné prózy, často s autobiografickými motivy - KRONIKA Z KONCE TISÍCILETÍ, PRA®SKÝ CHODEC, divadelní hry - MILENCI Z KIOSKU, MANON LESCAUT a knížky pro děti - ANIČKA SKŘÍTEK A SLAMĚNÝ HUBERT. Mezi četné autorovy básnické překlady patřila díla E. A. Poea, A. Rimbauda a H. Heina.


Jaroslav Seifert
K proletářské poezii směřoval ve sbírce MĚSTO V SLZÁCH i Jaroslav Seifert. Příklon k poetismu se začíná projevovat už v další sbírce SAMÁ LÁSKA. Jedním z vůdčích básníků poetismu se stal sbírkami NA VLNÁCH TSF, SLAVÍK ZPÍVÁ ©PATNĚ - skepse vůči napravení světa a PO©TOVNÍ HOLUB. V další své lyrické tvorbě stále víc vyjadřoval okouzlení životem, láskou a přátelstvím - JABLKO Z KLÍNA, RUCE VENU©INY a JARO, SBOHEM. Svůj dříve volný verš ukáznil do písňové rýmované formy. Ve dnech vzrůstajícího nebezpečí fašismu a za okupace prodchnul svou poezii úzkostí i bojovnou nadějí - ZHASNĚTE SVĚTLA, PŘILBA HLÍNY a víru národa posiloval i poezií věnovanou Praze - SVĚTLEM ODĚNÁ a milované autorce Babičky - VĚJÍŘ BO®ENY NĚMCOVÉ.
Konstantin Biebl byl ve své tvorbě poznamenán proletářskou poezií - VĚRNÝ HLAS, ZLOM, ZLODĚJ Z BAGHDADU, poetismem ZLATÝMI ŘETĚZY, S LODÍ, JE® DOVÁ®Í ČAJ A KÁVU - myšlenka dálek, vlastní zážitky a surrealismem - ZRCADLO NOCI. Psal něžné a hravé verše - vrcholem jeho díla je básnická skladba typu "pásma" NOVÝ IKAROS.


František Halas
Celkově pesimisticky působí dílo Františka Halase. Již v první sbírce SÉPIE převládá tragický životní pocit, který ještě zesílil v následujícím souboru veršů KOHOUT PLA©Í SMRT. Jeho tvorba je poznamenaná vnitřním rozporem, klade si otázky po smyslu poezie a lidské existence. Vytvořil osobitý "halasovský" styl - hrubě opracované, těžkopádné, neuhlazené verše, formálně nedokonalé. To je patrné i v básni STARÉ ®ENY - líčí jednotlivé části těla umírající ženy a ve sbírce z období mobilizace a Mnichova - TORZO NADĚJE. Ve své tvorbě rovněž oslavil postavu B. Němcové a krásu mateřštiny - NA©E PANÍ BO®ENA NĚMCOVÁ a vracel se k dětskému světu - část sbírky LADĚNÍ.


Vladimír Holan
Nejdůslednějším protichůdcem avantgardní poetiky se stalo dílo Vladimíra Holana. Zatímco poetismus rozvíjel smyslově konkrétní, asociativní obraznost, Holan směřoval naopak k postižení tajemné zákonitosti vztahů a dějů. Jeho prvotinou byl BLOUZNIVÝ VĚJÍŘ. Holan je ještě "přerývanější" než Halas - nepodává souvislý "obraz", ale jen jakési zlomky, úryvky dějů v ostrých střizích. Často vytváří svébytný svět, budovaný z vnitřních zdrojů jazyka - OBLOUK a KAMENI, PŘICHÁZÍ©... Společenská realita vstoupila silněji do jeho tvorby v období Mnichova - ZÁŘÍ. Za války vznikla svébytná epická poezie, zobrazující krutý osud člověka v soudobém světě - PRVNÍ TESTAMENT, TEREZKA PLANETOVÁ. Holan často překládal. Z jeho překladů, které mají jen volný vztah k originálům, zaujala přebásněná díla R. M. Rilka.


Jakub Deml
Pro tvorbu katolických básníků je typické hledání východiska z krizového stavu světa. Z nich byl katolický kněz Jakub Deml, který byl však po konfliktech vyloučen z duchovní správy, pokládán za předchůdce surrealismu. Výrazně jej ovlivnilo setkání s Březinou. Z jeho díla vynikají láskyplné básně v próze MOJI PŘÁTELÉ a MIRIAM, naopak děsivé vize převládají v HRADU SMRTI a TANCI SMRTI. Jeho nejlepší prózou je ZAPOMENUTÉ SVĚTLO, významné jsou i jeho deníky ©LÉPĚJE.


Jan Zahradníček
Dalším básníkem spirituální orientace, který byl ovlivněn Březinou je Jan Zahradníček. Představy smrti a noci v prvních sbírkách - POKU©ENÍ SMRTI a NÁVRAT se postupně proměňují v oslavu přírody a rodného kraje - ®ÍZNIVÉ LÉTO, POZDRAVENÍ SLUNCI. Za okupace se obracel k tradici a svatým patronům - KOROUHVE.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768