Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Český jazyk a literatura

Maturitní otázky


20 : Světová literatura po roce 1945


odraz války

protest proti její krutosti

patetická oslava hrdinství, statečnosti, pompézní scény, hromadné vraždění (východní literatura, zvl. ruská)

nepatetický pohled (zdola), rozbor lidské psychiky, dojemnost i naturalismus (západní literatura)

satirický nebo humoristický pohled

angažovaná próza – opak válečné dehumanizace, nespokojenost s nedostatky doby, krize mezilidských vztahů pocity ohrožení, úzkosti, odcizení (existenciální próza, italský neorealismus; v oficiální literatuře východních zemí socialistický realismus – optimistický pohled)

snaha distancovat se od ideálů konzumní společnosti, kariérismu – americká beatnická generace, angličtí ”rozhněvaní mladí muži

experimentální próza (zvl. v oblasti formy) – absurdní literatura, drama, francouzský ”nový román

magický realismus – návrat k starým mýtům, legendám (latinskoamerická a ruská literatura)

vědeckofantastická literatura (sci-fi, fantasy), katastrofické vize, fikce

postmodernismus – reakce na modernismus, míšení žánrů, komplikovaná kompozice, prolínání dějových a časových rovin aj.

rozmach tzv. populární (komerční) literatury – řemeslně zvládnuté, ale myšlenkově nehluboké, esteticky díla hodnotná i bezcenná; snaha přiblížit se k nenáročnému čtenáři


1) Obraz války v literatuře

ruskéJurij Bondarev Hořící sníh (patetický obraz hrdinství, panoramatická próza), Viktor Někrasov V stalingradských zákopech, Michail ©olochov, Osud člověka (nová podoba obrazu války, v popředí morálně společenské problémy)

německéAnna Sehgersová, Sedmý kříž, Harry Thürk, Hodina mrtvých očí, Karlludvig Opitz, Můj generál (humorná forma)

americkéNorman Mailer, Nazí a mrtví, William Saroyan, Lidská komedie, William Styron Sophiina volba (psycholog. román), Joseph Heller, Hlava XXII ( s humorem a ironií)

anglickéPatrick Ryan, Jak jsem vyhrál válku (humorná forma)

francouzskéRobert Merle, Smrt je mým řemeslem2) Existencialismus (existencionalismus) – návaznost na existenciální literaturu meziválečnou


Jean-Paul Sartre (1905–1980)

francouzský filozof a spisovatel

povídky Zeď, román Hnus, filosofické úvahy Bytí a nicota; – o smyslu lidské existence, svobodě člověka; absurdní shody náhod


Albert Camus (1913–1960)

francouzský filosof a prozaik, Nobelova cena;

rozsáhlejší novela Cizinec – děj v Alžírsku, vypravěč Mersault bezdůvodně zastřelí Araba, zatčen a popraven; ve vězení úvahy člověka nevěřícího v nic, pocit odcizení, samoty, lhostejnosti k světu a životu; subjektivně chápaná svoboda (rozhodnutí k čemukoli)3) Neorealismus – v italské próze 40.–50. let; návrat k realismu (dokumentárnost, hodnověrnost), v popředí zájem o běžný život obyčejných lidíAlberto Moravia (1907–1990)

obraz poválečné Itálie i války, analýza skutečnosti, sociální a milostná tematika, drsnost charakterů, vyjádření smyslových pocitů; využití prvků filmové řeči (panoramatické pohledy, detail, polodetail), lidový jazyk, např. romány Římanka, Pohrdání, Nuda, Horalka aj.


4) Beatnici (ang. beat generation) – hnutí amerických básníků a prozaiků 50. - 60. let

beat = jednak ”zbitý” (unavený životem), jednak ”blažený” (=únik); projev negativismu, revolty, výsměch tradičním hodnotám (bohatství, kariéra, rodina), oficiální morálce, prosperující konzumní společnosti; příklon k orientálním filozofiím (zenbuddhismus), hledání vnitřní svobody (buď výstřednost v módě nebo naopak vzhled zanedbanosti), touha po rozkoši (vliv alkoholu, drog, tuláctví, džezové hudby; sexuální nevázanost), dobrovolná chudoba

v literatuře : bezprostřední odvážná výpověď, erotická otevřenost, vulgarismy a slang snaha šokovat, provokovat


Allen Ginsberg (1926)

americký básník – vyjadřuje hrůzu a smutek ze současného světa; předchůdce undergroundu

sbírka Kvílení – naturalistické obrazy, vize a sny, autentický prožitek, extáze, revolta


Jack Kerouac (1922–1969)

americký prozaik, tulák

román Na cestě – básnická reportáž ze silnice, záznam dojmů, nálad a myšlenek, řada postav, zvl. tuláků, putování za pocitem svobody; tzv. spontánní próza metoda záznamu bez zásahů a úprav


Lawrence Ferlinghetti (1919)

americký básník, prozaik, překladatel


Charles Bukowski (1921–1994)

americký spisovatel – navazuje na tuto linii v 80. letech

povídky Všechny řitě světa i ta má, autobiografický román Hollywood – odvážná, otevřená výpověď, cynismus


5) Rozhněvaní mladí muži – ang. spisovatelé 50. let – proti anglickému konzervatismu, konvencím; nepřizpůsobivost zavedenému pořádku, proti kariérismu, pohodlnosti, pokrytectví; sociální kritika, humor, hovorový jazykJohn Braine (1922–1986) – román Místo nahoře,Kingsley Amis (1922), román ©ťastný Jim = tzv. univerzitní román, výsměch atmosféře malé venkovské univerzity

hlavní postavy obou románů – mladí muži, bouřící se proti snobství, konvencím, nudě stereotypního života; paradox – dostávají se do vysoké společnosti sňatkem s bohatými ženami


6) Nový román – typ francouzského románu 50. let (antiromán, objektivní román); oslabení příběhu, tradičních postav i vypravěče (tj. znaků tradič. románu); text = úvahy, reflexe, popis jevů a věcí bez příčinných a časových souvislostí; několik úhlů pohledu, postavy nezřetelné, většinou bezejmenné (on, ona), téma bloudění; opakování a variace sekvencí; experimenty s jazykem (např. střídání slovesných členů a způsobů)Alain Robbe – Grillet (1922)

román Gumy, román ®árlivost (série setkání A..., ženy plantážníka, s přítelem; čtenář sleduje příběh očima klamaného manžela (v románě nevystupuje, není jmenován); různé možnosti výkladu situací

7) Absurdní literatura, drama – od 50. let – člověk zachycen v situaci úzkosti, bez schopnosti komunikace s lidmi, postrádá smysl života; bez souvislého děje a logického dialogu; téma – nemožnost dorozumění (degradace jazyka), nesmyslnost lidského jednání, bezmocnost, stereotyp

Sammuel Beckett (1906–1989)

irský spisovatel, Nobelova cena;

hra Čekání na Godota – chaotický dialog dvou tuláků na opuštěném místě, marně čekají na toho, kdo by změnil jejich život; opakovaná scéna s chlapcem, který vždy oznámí, že pan Godot přijde další den; monotónnost, stereotyp, bezútěšnost, nekonečnost čekání

Eugéne Ionesco (1912–1994)

francouzský básník a dramatik rumunského původu

hry Plešatá zpěvačka, Nosorožec – problém komunikace mezi lidmi a stereotypnosti

8) Magický realismus – 50. léta, v zemích silné tradice mytologie nebo ústní slovesnosti; prolínání skutečného a snového světa (nezřetelné hranice); napětí mezi reálnem a fantazií

Gabriel García Márquez (1928)

kolumbijský spisovatel, Nobelova cena

román Sto roků samoty – rodinná sága (symbol – osud země); život provinčního městečka od doby kolonismu v 19. stol. do pol. 20. stol., členové rozvětvené rodiny stárnou, umírají, ale jakoby žijí i po smrti (reálné a zázračné)

Čingiz Ajtmatov (1928)

kirgizský spisovatel

román Stanice Bouřná – osudy železničáře v kazašské stepi – prolínání dějových pásem, současnosti, legend i fikce budoucnosti obraz světa před zánikem; stejně i román Popraviště

Michail Bulgakov (1891–1940)

ruský spisovatel – román Mistr a Markétka = podobenství: příběh Fausta s biblickým příběhem ukřižování Krista

9) Literatura s prvky sci-fi (science fiction)


a) obraz fiktivní budoucnosti společnosti, člověka, vědy vědeckofantastická próza; osud člověka v nepříznivém prostředí; stinné stránky technického pokroku

b) tzv. fantasy literatura – s bájnou a pohádkovou atmosférou

c) otřesné vize totalitní společnosti

Ray Bradbury (1920)

americký spisovatel – povídky Marťanská kronika, román 451 stupňů Fahrenheita (obraz technicky vyspělé, ale nekulturní civilizace, nemožnost vzepřít se)

Stanisław Lem (1921)

polský spisovatel, spojení sci-fi s dobrodružným žánrem – r. Astronauti, Solaris (úvahy o stavu lidské civilizace a o mravní odpovědnosti za ni)Arthur C. Clarke (1917)

anglický spisovatel, autor sci-fi literatury; nejznámnější – trilogie 2001: Vesmírná odysea, 2010: Druhá vesmírná odysea, 2061: Třetí vesmírná odysea a zatím pětidílná sága o kosmické lodi Ráma (Setkání s Rámou, Návrat Rámy, Zahrada Rámova, Ráma tajemství zbavený, Poslové Rámových světů – od 2. dílu spoluautor Gentry Lee)John Ronald Reuel Tolkien (1892–1977)

anglický spisovatel – fantasy literatura

román Hobit – zápas dobra a zla, fantastický svět starodávných, šťastných, mírumilovných lidí

trilogie Pán prstenůGeorg Orwell (1903–1950)

anglický spisovatel

román Zvířecí farma – alegorická bajka, obraz totalitní společnosti, despotismu a násilí (jeden druh zvířat tyranizuje jiné)

román 1984 – o zničení člověka (degradací na zvířecí bytost) – vliv zatajovaných krutostí v Rusku, varování10) Postmodernismus – od pol. 40. let, zvl. poč. 70. let

negativní postoj k dosavadním avantgardním tendencím, zvl. jen k formálnímu experimentování; prolínání tradice a experimentu, hledačství pravdy, pochopení chaotického světa; kniha má promlouvat k náročnému i méně náročnému čtenáři (dvojí úroveň estetického vnímání)Umberto Eco (1932)

italský prozaik

román Jméno růže – vzorové postmodernistické dílo: využívá postupů odborné, publicistické i krásné literatury, masové i exkluzivní literatury, je současně detektivkou, hororem, historickým románem, filozofickým traktátem, studií o symbolech (titul), sociologickou sondou do problematiky tolerance; sklon k mystifikaci (příběh jako rekonstruovaný středověký rukopis), koláž (citáty z krásné, filozofické, historické literatury a bible), ironický přístup k minulosti (zlehčuje výklad reformace církve); napínavý příběh – chlapec Adso (vypravěč) a františkán Vilém pátrají po záhadných vraždách mnichůVladimir Nabokov (1899–1977)

ruský emigrant v Americe; román Lolita – psychologická studie muže a jeho sexuálního vztahu k 12leté dívce

z českých autorů – Milan Kundera, Jiří GrušaDalší významní světoví spisovatelé současnostiJacques Prévert (1900–1977)

francouzský básník, inspirován surrealismem (slovní hříčky, výstavba obrazu), hledá poezii ve všedním životě; milostná lyrika, šansony, scénky, tvorba pro děti

sbírky Slova, Déšť a pěkné počasí, Haraburdí, Slunce noci – lehkost, náznak, jednoduchá gradace, refrény (vliv lidové slovesnosti), asociace představ, okouzlení světem a poeziíVladimir Vysockij (1938–1980)

ruský herec, zpěvák vlastních textů – o válce, lásce, obyčejných lidechBoris Pasternak (1890–1960)

ruský básník a prozaik, autor románu Doktor ®ivago – kritický obraz stalinismu, budování socialismu, pronásledování nepohodlných lidíAlexandr Isajevič Solženicyn (1918)

ruský spisovatel, Nobelova cena; poznal sovětské koncentrační tábory a vyhnanství trilogie Souostroví Gulag, novela Jeden den Ivana Denisoviče (otřesné svědectví o bezpráví, beznaději, obraz totalitního systému vlády)Miroslav Válek (1929–1991)
slovenský básník


sbírky Dotyky, Nepokoj, Milovanie v husej koži – pocity ohroženého lidstva, skepse, varování, vzpoura proti konzumní společnosti; prostý výrazDominik Tatarka (1913–1989)
slovenský prozaik;


román Farská republika, novela Kohoutek v agónii – stálé hledání životních a lidských hodnotJohannes Mario Simmel (1914)

německý prozaik – čtivé příběhy s aktuálními společenskými problémy, např. romány Láska je jen slovo, Všichni lidé bratry jsouArthur Hailey (1920)

autor bestsellerů Letiště, Kola, Hotel, Konečná diagnóza, Penězoměnci aj. – román profesní a katastrofickýMika Waltari (1908–1979)

finský spisovatel – román Egypťan Sinuhet – o starověkém lékaři, otvírači lebek

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768