Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektrické měření

Elaboráty


Měření činného výkonu

Zadání :

Změřte trojfázový činný výkon třemi a dvěma wattmetry pro případ symetrické zátěže. Z naměřených hodnot fázových napětí a proudů stanovte zdánlivý výkon a pro měřené hodnoty napětí vypočítejte cos r. Měření proveďte pro 6-10 hodnot napětí. V teoretickém úvodu proveďte posouzení pro případ nesymetrické zátěže. Z měřených hodnot sestrojte grafické závislosti P=f(U) a cos r = f(U). Pro měření 3 wattmetry použijte měřících transformátorů proudu.

1.      Na trojfázovém transformátoru změřte příkon na prázdno metodou tří wattmetrů.

2.      Na stejném transformátoru změřte příkony na krátko pomocí měřící soupravy.

3.      Závislost Po = f(Uo) a Pk = f(Ik) vyneste graf.

Teoretický úvod :

Činný výkon 3f střídavého proudu je dán vztahem P=Ö3 U.I cosj , kde U je sdružené napětí a I je proud jedné fáze. Pokud použijeme pro vyjádření výkonu fázové napětí, pak platí

P = 3Uf I cosj

Při měření výkonu 3 wattmetry platí vztah   P=P1+P2+P3 = a1kW1+ a2kW2 + a3kW3

Stanovení konstanty wattmetru lze provést ze vztahu :

kW = (napěťový rozsah x proudový rozsah) / počet dílků stupnice

Použijeme-li pro měření tří stejných wattmetrů, pak lze :  P = kW (a1+ a2 + a3)

Z naměřených hodnot napětí a proudu lze určit velikost zdánlivého výkonu :

S = Ö3 U.I       U = sdružené napětí (V)

S = 3 Uf I        U = fázové napětí (V)

Hodnotu účiníku stanovíme ze vztahu cosj = P/S, kde P je činný výkon ve W a S je zdánlivý výkon ve VA.

Použijeme-li pro měření zdánlivého výkonu měřících transformátorů proudu, pak musíme každý změřený údaj navíc zdvojnásobit převodem měřícího transformátoru. Totéž platí při určování konstanty wattmetru, kterou musíme také převodem MTP zdvojnásobit. Skutečná  hodnota výkonu se pak určí ze vztahu P = a1p1kW1 + a2p2kW2 + a3p3kW3. Resp. P = p.kW (a1 + a2 + a3) při použití stejných wattmetrů a stejných MTP.

Pro měření výkonů dvěma wattmetry použijeme Aronovo zapojení, vhodné i pro nesouměrné zátěže.

W1 měří výkon o velikosti :   P1 = UL1L3 IL1 cos (j-30°)

W2 měří výkon o velikosti :   P2 = UL2L3 IL2 cos (j+30°)

Při symetrické zátěži platí :    UL1L2 = UL2L3     IL1 = IL2 = I

P = P1 + P2 = U.I cos (j-30°)+ U.I cos (j+30°) = U.I. cos j Ö3

P = kW (a1 + a2)     při použití stejných wattmetrů

Z naměřených hodnot napětí a proudu lze určit velikost zdánlivého výkonu a účiníku stejným způsobem, jako při měření třemi wattmetry.

Schéma zapojení :

Postup měření :

Zapojte přístroje dle schématu pro měření činného výkonu 3 wattmetry s použitím MTP. Po kontrole zapojení připojte zdroj proměnného napětí a nastavte první hodnotu napětí. Postupně takto nastavujte další hodnoty napětí a odečítáte příslušné hodnoty proudu na ampérmetrech. Po skončení měření zapojte přístroje dle Aronova zapojení a opět připojte zdroj proměnného napětí. Při měření postupujte stejným způsobem jako u předchozí metody, naměřené hodnoty zapisujte do tabulek.

Naměřené a vypočítané hodnoty :

Na prázdno :

I1[A]

 I2[A]

 I3[A]

 I[A]

 Uo[V]

 a1

 a2

 a3

 P1[W]

 P2[W]

 P3[W]

 kW

 SVA

 Po

 cos j

0,90

0,76

0,70

0,79

385

87

39

89

65,25

29,25

66,75

0,75

524,58

161,25

0,31

0,52

0,41

0,38

0,44

350

73

35

67

54,75

26,25

50,25

0,75

264,72

131,25

0,50

0,34

0,25

0,25

0,28

300

54

28

46

40,50

21,00

34,50

0,75

145,49

96,00

0,66

0,26

0,20

0,19

0,22

260

40

23

33

30,00

17,25

24,75

0,75

135,10

72,00

0,53

0,21

0,10

0,10

0,14

220

44

27

35

22,00

13,50

17,50

0,50

52,08

53,00

1,02

0,19

0,14

0,13

0,15

180

30

20

25

15,00

10,00

12,50

0,50

47,80

37,50

0,78

0,15

0,11

0,11

0,12

140

18

15

16

9,00

7,50

8,00

0,50

29,91

24,50

0,82

0,12

0,09

0,09

0,10

100

20

15

18

5,00

3,75

4,50

0,25

17,03

13,25

0,78

0,07

0,05

0,05

0,06

50

10

10

10

1,25

1,25

1,25

0,13

4,91

3,75

0,76

Na krátko :

I1[A]

I2[A]

I3[A]

I[A]

U[V]

KA

kV

kW

Pk

5

5

5

5,00

268

1

2

20

1140

4,4

4,45

4,5

4,45

236

1

2

20

900

3,95

3,95

3,9

3,93

209

1

2

20

700

3,5

3,55

3,52

3,52

188

1

2

20

580

3

3,08

3,08

3,05

162

1

2

20

420

2,5

2,55

2,5

2,52

140

1

2

20

400

2

2,05

2

2,02

100

1

1

10

190

1

1,1

1,1

1,07

55

1

1

10

50

Vztahy pro výpočty:

I = (I1+I2+I3)/3

U = (U1+U2+U3)/3

P = kW (a1+ a2 + a3)

S = Ö3 U.I      

cosj = P/S

Grafy :

Na prázdno

Na krátko


Závěr :

Při měření docházelo k menším nepřesnostem hodnot u ampérmetrů. Ampérmetry ukazovaly na každé fázi jiný proud. To by mohlo být způsobeno nesymetrickou zátěží. Tyto nepřesnosti ale z části odstraníme tím, že vypočteme střední hodnotu proudu I. 

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768