Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektrické měření

Elaboráty


Měření jalového výkonu

Zadání :

Změřte trojfázový jalový výkon třemi wattmetry pro případ symetrické zátěže. Z naměřených hodnot fázových napětí a proudů stanovte zdánlivý výkon a pro měřené hodnoty napětí vypočítejte cos r. Měření proveďte pro 6-10 hodnot napětí. V teoretickém úvodu proveďte posouzení pro případ nesymetrické zátěže. Z měřených hodnot sestrojte grafické závislosti P=f(U) a cos r = f(U). Pro měření 3 wattmetry použijte měřících transformátorů proudu.

Teoretický úvod :

Jalové výkony lze měřit  dvěma způsoby

1) speciálními přístroji - VAr metry přímo u výrobců elektrické energie (kufr)

2) pomocí wattmetrů pro měření činného výkonu v odpovídajících zapojeních. V těchto zapojeních používáme kromě wattmetrů i voltmetry a ampérmetry, kterými kontrolujeme velikosti proudů a napětí v jednotlivých fázích, aby nedošlo k přetížení wattmetrů .

Jestliže použijeme wattmetr jako přístroj pro měření činného výkonu, připojujeme  ho při měření jalového výkonu do obvodu tak, že měříme napětí fázově posunuté o 90° oproti napětí při měření výkonu činného při zachování zapojení proudových cívek. Tato úvaha vychází ze vztahů :P = UIcosj a Q = Uisinj,ze kterých je patrný vzájemný fázový posuv měřených napětí.

Měření pomocí tří wattmetrů:

Wattmetr č.1 připojíme na napětí Uvw, ,wattmetr č.2 připojíme na napětí Uwu a wattmetr č.3 připojíme na napětí Uuv.

Wattmetry měří sdružená napětí, a proto je třeba každý naměřený výkon dělit .

  Q = =

Jestliže použijeme stejné wattmetry,platí :Q =

lze také použít zapojení s dvěmi watmetry.

Měřění pomocí dvou wattmetrů: (tzv.Aronovo zapojení)

V tomto případě platí  stejné podmínky jako pro zapojení se třemi wattmetry, tj. že napěťové cívky musí být připojeny na napětí posunuté o 90° vůči napětí měřenému při určování činného výkonu.

Napěťové cívky wattmetrů mají odpory RW1 a RW2, fázová napětí lze realizovat zapojením napěťových cívek a odporu R3 do hvězdy, přičemž musí platit, že RW1 = RW2 = R3.

Odpor R3 vytváří spolu s odpory napěťových cívek wattmetrů RW1 a RW2 umělou nulu a napěťové cívky wattmetrů jsou tak připojeny na fázové napětí. Hodnotu výkonu naměřeného na jednotlivých wattmetrech musíme násobit .

Celkový jalový výkon Q určíme ze vztahu: Q = Q1 + Q2 = kW1×a1 kW2×a2

Pokud použijeme dva stejné wattmetry,platí: Q = kW (a1 + a2)

Toto zapojení můžeme použít i pro nesymetrickou zátěž.

Schéma zapojení :

Postup měření :

Zapojte přístroje dle schématu pro měření jalového výkonu 3 wattmetry s použitím MTP. Po kontrole zapojení připojte zdroj proměnného napětí a nastavte první hodnotu napětí. Postupně takto nastavujte další hodnoty napětí a odečítáte příslušné hodnoty proudu na ampérmetrech. Po skončení měření zapojte přístroje dle Aronova zapojení a opět připojte zdroj proměnného napětí. Při měření postupujte stejným způsobem jako u předchozí metody, naměřené hodnoty zapisujte do tabulek.

Naměřené a vypočítané hodnoty :

Zapojení třemi wattmetry :

U

I1

I2

I3

I

a1

a2

a3

Q

S

cos j

kW

375,0

0,8

0,6

0,7

0,7

150,0

124,0

-41,0

201,8

437,3

0,5

1,5

320,0

0,4

0,3

0,3

0,3

80,0

40,0

-1,0

103,1

182,9

0,6

1,5

280,0

0,3

0,2

0,2

0,2

53,0

21,0

3,0

66,7

119,6

0,6

1,5

240,0

0,3

0,2

0,2

0,2

38,0

14,0

4,0

48,5

84,5

0,6

1,5

182,0

0,2

0,2

0,1

0,2

69,0

24,0

14,0

30,9

52,7

0,6

0,5

140,0

0,2

0,1

0,1

0,1

41,0

15,0

8,0

18,5

30,9

0,6

0,5

80,0

0,1

0,1

0,1

0,1

16,0

6,0

2,0

6,9

11,6

0,6

0,5

40,0

0,1

0,0

0,0

0,1

11,0

4,8

0,8

4,8

3,8

1,3

0,5

Měření na Aronovo přístroji :

U

aW

kW

Q

480

39

50

1125

440

21

50

606,2

400

11,5

50

331,9

360

6,4

40

147,8

300

3,7

40

85,4

240

2,5

20

28,8

180

1,5

20

17,3

140

1,6

10

9,2

80

1

10

5,7

Vzorce pro výpočty hodnot:

Závěr :

Účiník při klesajícím napětí a proudu rostl. To je vidět hlavně na grafu závislosti účiníku na výkonu. Při měření docházelo také k menším nepřesnostem hodnot hlavně u voltmetrů. Voltmetry ukazovaly na každé fázi jiné napětí. To by mohlo být způsobeno nesymetrickou zátěží. Tyto nepřesnosti ale z části odstraníme tím, že vypočteme střední hodnotu napětí U.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768