Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24878
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektornika II.

Dokumenty a příklady


Příklad 1.7

Příklad 1.7

Porovnejte vlastnosti jednotlivých zapojení zesilovačů.

Zapojeni SE.

Výkonové zesílení je největší ze všech sledovaných zapojení, ale je velmi závislé na parametru h21e. Napěťové zesílení se pohybuje ve stovkách, ale zapojení otáčí fázi napětí. Proudové zesílení je rovněž velké, výstupní proud  je ve fázi se vstupním. Vstupní odpor je řádově jednotky kiloohmů, výstupní odpor jsou desítky kiloohmů.

 

Zapojení SC.

Napěťové zesílení je vždy menší než jedna, výstupní napětí je ve fázi s napětím vstupním. Proudové zesílení je velké, výstupní proud je v protifázi oproti vstupnímu. Vstupní odpor je velký (o několik řádů větší, než u zapojení SE), výstupní odpor je malý. Zapojení se používá buď k snímání signálu ze zdrojů s velkým vnitřním odporem (např. krystalové přenosky) nebo k přizpůsobení výstupu zesilovače na malý zatěžovací odpor (např. na koaxiální kabel).

Zapojení SB.

Napěťové zesílení je velké (jako u zapojení SE), výstupní signál je ale ve fázi se vstupním. Proudové zesílení je vždy menší než jedna. Vstupní odpor je malý (jednotky až desítky ohmů), výstupní odpor je velký (stovky kiloohmů až jednotky megaohmů). Zapojení se používá k snímání signálů zdrojů s malým vnitřním odporem (antény, termočlánky).

Priklad: Pro tranzistor KF 508, který má v pracovním bodě UCE =5V a IC =1mA parametry h11e = 2,4 kW, h12e = 7,3.10-4, h21e = 150, h22e = 2,4.10-5 mS určete pro Rg = 10 kW a Rz = 10 kW hodnoty Ai, AU, r1 a r2 pro všechna zapojení SE, SC, SB.

1) zapojení SE:

 

 

 

 

 

2) Pro zapojení SB, přepočítáme parametry he na parametry hB.

 

 

 

 

 

Dosazením do výše uvedených vzorců vypočítáme:

 

 

 

 

 

3) Pro zapojení SC přepočítáme parametry he na parametry hC:

 h11C = h11e = 2,4 kW

 h12C = 1 - h12e = 1 - 7,3.10-4 = 0,999

 h21C = -(1+h21e) = -(1+150) = -151

 h22C = h22e = 2,4.10-5 S

 DhC = h11C.h22C - h12C.h21C = 2,4.103.2,4.10-5 - 0,999.(-151)=150,9

Opět dosazením do výše uvedených vzorců dostaneme:

 

 

 

 

 

Na uvedeném Prikladě jsou jasně vidět závěry, které byly učiněny v souhrnu jednotlivých zapojení.

Pro  vysokofrekvenční  tranzistory  udává  výrobce z výše uvedených důvodů 

y - parametry. Pro ilustraci uvedeme Priklad výpočtu pro tranzistor typu KF 525.

Priklad:  Pro tranzistor KF 525 určit v pracovním bodě UCB = 10 V, IE = 1mA na frekvenci  f = 100  MHz y - parametry  pro zapojení SE, SB a SC a vstupní impedanci pro zapojení SE, je-li  zatěžovací impedance Yv = (1 - j). 10-3 S a výstupní impedanci v zapojení SB, je-li Yg = (0,012 + j1,05).10-3  S.

Řešení.  Z charakteristik pro SE se určí:  

                                                                  

Všechny parametry vyjádříme v obou tvarech (polárním i kartézském).

                                                                   

Hodnoty ekvivalentních kapacit  z vstupních a výstupních  admitančních parametrů :

                                              

Je tedy hodnota vstupní kapacity s uzemněným emitorem

a hodnota výstupní kapacity s uzemněným emitorem

Přepočet parametrů y na zapojení SB:

Přepočet parametrů y pro zapojení SE na zapojení SC:

Vstupní a výstupní odpor v zapojení SE:

                     

Náhradní schéma tranzistoru v zapojení SE v pracovním bodě UCB = 10 V,     

IE = 1mA a f = 100 MHz:

Zapojíme-li tranzistor jako zesilovač, v zapojení SE se zatěžovací impedancí Yz, , je vstupní impedance zesilovacího stupně:

           

                                           

   =                                              

Zapojíme-li tranzistor jako zesilovací stupeň  v zapojení SB se vstupní impedancí YG, je výstupní impedance tohoto stupně:

     = .

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768