Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24878
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Elektornika II.

Dokumenty a příklady


Příklad 1.2

Příklad 1.2

Určete v zadaném schema zapojení obvodové veličiny klidového pracovního bodu zesilovače, pro parametry H21e = 200 a UBE = 0,7 V a proveďte můstkovou stabilizaci tranzistoru.

Řešení:  Pro obvod můžeme vytvořit náhradní schema. Pro stejnosměrné veličiny platí, že kondenzátor v obvodu se chová jako přerušený vodič ( R nabývá vysokých hodnot ).

Z uvedeného schema vyplývá:

Pro proudy platí : IE = IC + I

Vzhledem k tomu, že IC >> IB platí,

že IE = IC    [ 1 ]

Pro obvod kolektoru platí:

UCC = RC IC+UCE+RE IE=RC IC+UCE+RE IC    [ 2 ]

Pro obvod báze platí:

UCC = RB IB + UBE + RE IE                            [ 3 ]

Dále platí, že H21e = IC / IB                            [ 4 ]

 

Dosazením známých odporů a napětí do uvedených vztahů řešíme obvodové veličiny:

Z  [ 3 ] vyplývá  IB = = = =7,5 A [ 5 ]

        IC = H21e. IB = 200 . 7,5.10-6 A = 1,5 mA    [ 6 ]          IE = IC + IB =1,507 mA               [ 7 ]

                         

Z  [ 2 ]     UCE= UCC  - RC IC  - RE IC  =10V -1000 . 1,5 mA - 220 .1,507 mA= 8,17 V   [ 8 ]

Tímto jsme zjistili klidový pracovní  bod zesilovače a můžeme přistoupit k řešení teplotní stabilizace tohoto bodu.

Činitel stabilizace se volí většinou Se £ 0,1 což je desetkrát lepší než nestabilizované zapojení.

Pak       Rb* £ RE =220W =220W.21,1= 4644W                            [ 9 ]

Dále zjistíme napětí  UB0, které bude výsledkem navrhovaného děliče v můstkovém zapojení.

        UB0 = R b*IB + UBE + RE IE = 4644W.7,5 A+ 0,7 V + 220W.1,507 mA=1,07 V     [ 10 ]

Pro napěťový dělič platí podle Theveniovy věty:

                                    UB0 = UCC.  = 1,07 V                      [ 11 ]

a vnitřní odpor                Rb* =  = 4644 W                          [ 12 ]

Toto jsou dvě rovnice o dvou neznámých a jejich vyřešením provedeme současně i návrh můstkového zapojení tranzistoru.

Do [ 11 ] dosadíme za UCC a vypočteme Rb1

                     10.Rb2 = 1,07 Rb1 + 1,07 Rb2                                      [ 13 ]

                   1,07Rb1 =  8,93 Rb2

                          Rb1 =  8,35 Rb2                                                       [ 14 ]

Z  [ 14 ] dosadíme za Rb1 do  [ 12 ] a vypočteme Rb2

                         = 4644 W

                                   0,893 Rb2 = 4644 W

                                    Rb2 = 5200 W                                                 [ 15 ]

Volíme z řady rezistorů Rb2 =4k7 a dosadíme zvolenou hodnotu do      [ 14 ]

                             Rb1= 8,35. 4700 W = 39245 W                               [ 16 ]

Hodnotu Rb1 volíme 39 kW.

Tímto návrhem jsou stanoveny hodnoty rezistorů  můstkového stabilizovaného zapojení tranzistoru při čemž Ib zůstal zachován stejný, jako byl u původního nestabilizovaného zapojení. Za povšimnutí stojí značně nižší hodnoty  rezistorů.

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768