Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24018
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Diskuse

Celiakie

V této diskusi je 776 příspěvků, z toho 284 kořenových příspěvků.

zobrazit prvních 20 kořenových příspěvků

Předmět: Zápis z 8. brněnského setkání celiaků odpovědět 
Od:FRANTA 22.12.2009 16:48
K oživení těchto stránek jsem sem vložil můj,zcela subjektivní a neautorizovaný zápis z říjnového setkání celiaků na brněnském výstavišti.Tímto děkuji webmástrovi za to,že stránky udržuje stále v provozu a zároveň mu přeji klidné prožití vánoc a do nového roku jen to nejlepší "franta".

ZÁPIS Z 8. SETKÁNÍ CELIAKŮ V BRNĚ dne 24.10.2009


Na setkání jsem se dostavil cca v 8.30, (půl hodiny před začátkem), ale v předsálí se už čile "obchodovalo", i když někteří prodejci ještě "vybalovali". Pořídil jsem pár fotek a promluvil se známými (paní Sasovou, Rytinovou aj.). Zaujala mne účast firmy Bencor a možnost objednat některé bezlepkové směsi koření přes lékárnu. V devět hodin už nebylo v předsálí k hnutí a "obchod" byl v plném proudu. Nákup jsem ponechal na našich "ženských" a spíš jsem se motal v místnosti pro děti, kde probíhaly "obvyklé" hry, včetně malování různých ornamentů a obrázků na ruce, případně obličej. Z Verunky udělaly děvčata "tygra", i když má nejraději koně.

Odborná přednášková část začala asi v 10.30. Bohužel Dr.Utěšený se na poslední chvíli nemohl dostavit. Setkání zahájil předseda ing. Ježorek a odborný úvod zůstal jen na Dr. Bartuškovi. Vzhledem k obvyklému zmatku s nákupem většího množství Jizerky, objednané bez lecitinu, jsem tento úvod "prošvihl". V předsálí není možnost nějakého zvukového znamení (gongu), takže jsem nebyl sám, kdo se trochu opozdil.

Dr.Bartušek účastníky uvedl do problematiky celiakie a problémů s diagnostikou tohoto onemocnění. Vyjádřil se i o (možné) souvislosti počtu neplodných párů a nediagnostikovaných celiaků – podle Dr.Utěšeného jsme zemí, která má (v průměru k počtu obyvatel) nejvíce umělých oplodnění a nejméně diagnostikovaných celiaků. Celiakie se může projevovat izolovaně i jen na nervovém systému, jehož poruchy lze diagnostikovat pomocí CT, nebo NMR vyšetření, dále ve formě třeba jen zvýšených jaterních testů, nebo i ve formě "obecného" únavového syndromu. Dále se zmínil o tom, že známý výzkumník Dr.Alessio Fasano (Maryland) nazval celiakii "nemoc -chameleón", pro její množství (až 15) mimostřevních forem. V této oblasti je výzkum stále otevřený – jsou možné souvislosti s dalšími autoimunitními nemocemi, o kterých se dosud neví – ty známé jsou vyjmenovány na "průkazce celiaka", o které bude ještě řeč.

Hlavní část přednášky Dr.Bartuška se týkala zobrazovacích metod, používaných při vyšetřování (nejen) břišní dutiny. V úvodu se zmínil i o použití videokapsle s tím, že je to jen doplňkové vyšetření, vhodné v nejasných případech (dosavadní endoskopické metody neumožňují cílené prozkoumání celého tenkého střeva).

Dál se věnoval popisu zobrazovacích metod, s důrazem na ultrazvukové vyšetření. Probral podrobněji tyto možnosti: Rentgenové vyšetření, včetně CT, vyšetření pomocí magnetické rezonance (NMR) a ultrazvuku. Všechny tři metody dokážou zobrazit (nejen) detaily, potřebné k diagnostice celiakie, ale i k diagnostice Crohnovy choroby, nebo ulcerosní kolitidy.

Rentgen - CT se provádí na lačno – příprava – 50 minut před se musí vypít 2 l kontrastní látky a k tomu injekce další kontrastní látky do žíly. Pobyt v "tunelu" trvá asi 15 minut, během nich se aplikuje další injekce kontrastní látky.

VÝHODY: Posoudí se celá břišní dutina (i jiné orgány, než střeva) a zjistí se případný rozsah poškození. Metoda je vhodná zejména u Crohnovy choroby – umožňuje případný lokální zásah v nějakém ložisku.

NEVÝHODY: Radiační zátěž (ovšem v mezích radiační bezpečnosti) a možnost alergické reakce na kontrastní látku. Cena vyšetření asi 7 x vyšší, než ultrazvuk.
Není metodou první volby.

Magnetická rezonance – NMR - provádí se rovněž nalačno, se zhruba stejnou přípravou.

VÝHODY: Odpadá radiační zátěž a množství kontrastní klátky je menší, při srovnatelných výsledcích s CT.

NEVÝHODY: Pacient nesmí mít kardiostimulátor a případné "náhradní díly" (šrouby, dlahy, eventuálně kloubní náhrady), pokud jsou z magnetického materiálu. Vyšetření trvá déle a představuje pro pacienta určité nepohodlí (v "tunelu"je slyšet hluk - "rázy", způsobené chodem přístroje). Je nutná určitá spolupráce pacienta, podle pokynů obsluhy. Vyšetření je dražší, než CT a je méně dostupné, pro malý počet přístrojů. Používá se v komplikovaných případech, při nutnosti vyšetření opakovat, hlavně k vyloučení radiace rentgenovými paprsky.

Ultrazvuk – UZ, používá se asi od r.1965

VÝHODY: Zcela bez zátěžové vyšetření, není potřeba žádná příprava, je vcelku dobře dostupné a levné (cca 700,- Kč, oproti řádově 10.000,- Kč). Je potřeba přístroj střední třídy, kterých je dnes už dostatek.

NEVÝHODY: Je to (na rozdíl od CT a NMR) subjektivní dynamická metoda, u které velmi záleží na odborné způsobilosti a zkušenostech vyšetřujícího lékaře. Jistou nevýhodou je i "dosah" sondy, jen asi 7cm, což vadí hlavně při silnější vrstvě tuku na břiše a případných plynech ve střevě. Jistý problém, ztěžující orientaci, je i možný "zmatek" v uspořádání střev, vzniklý třeba po operaci.

Následně ukázal Dr.Bartušek na několika obrazech výsledky jednotlivých metod, s detailním odborným popisem. Nutno dodat, že přes množství detailů na tom laik moc nevidí, ale odborník pozná celiakii (i jiné maléry) téměř na 100%.

V případě pozitivního nálezu musí následovat racionální postup, zpravidla zakončený biopsií. V této souvislost zmínil Dr.Bartušek i možné následky nerozpoznané celiakie – lymfom a adenokarcinom tenkého střeva.

ZÁVĚR: Ultrazvuk je část vyšetřovacího algoritmu – nenahrazuje ani laboratorní vyšetření, ani biopsii. Umožňuje však rychlé a levné vyšetření "podezřelých" z celiakie, pokud je sliznice tenkého střeva již "viditelně" postižena.

POTLESK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V dalším se Dr.Bartušek věnoval názorným ukázkám ultrazvukového vyšetření a rovněž přispíval do následné diskuze.


Následně Ing. Ježorek seznámil zúčastněné s rámcovými výsledky screeningu celiakie, který probíhal v Jihomoravském kraji v období 10/2008 – 6/2009.
Vzhledem k tomu, že se jedná o obsáhlou studii, která je navíc v majetku zadavatele – VZP, není možné ji zveřejnit celou. Je ale vhodné informovat o pozoruhodných výsledcích. Například to, že velká část (téměř 60 % pacientů objeví toto onemocnění vlastním pozorováním příznaků. Největším problémem se jeví nízká informovanost praktických lékařů, pediatrů o příznacích, provázejících toto onemocnění. Zde může pomoci jen edukace jak odborné, tak i laické veřejnosti. K tomu účelu byla vytvořena „Průkazka celiaka“, kde jsou soustředěny tyto symptomy, podle kterých se pak může pacient i jeho ošetřující lékař zorientovat a zvolit správný postup při diagnostice a následné léčbě. Další informace o tomto screeningu mohou být zveřejněny až po odsouhlasení s VZP.


Vystoupení sl.Kateřiny Reichlové – jako členka Společnosti pro bezlepkovou dietu o.s. se zúčastnila konference AOECS konané na Maltě. Konference měla část pro delegáty a část formou odborných přednášek. Současně oznámila, že Společnost pro bezlepkovou dietu o.s. bude 28.11, pořádat v Praze (v sále UMČ Praha 8-U Meteoru) předvánoční trh bezlepkových produktů, spojený se seminářem pro výrobce a prodejce bezlepkových potravin, o evropském systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu, chystaném AOECS. Dál se zmínila o problémech kolem ovsa – bylo podrobně diskutováno později. Na závěr svého příspěvku oznámila, že se bude příští rok v červnu, konat ve finském Tampere Evropský veletrh bezlepkových potravin.

Dále vystoupil Bc.Petr Dušák, představitel firmy Jizerské pekárny (hlavní partner letošního sekání). V prezentaci firmy zmínil již 15 let trvání bezlepkového provozu. Ve spolupráci s VÚPP vyvinuli "JIZERKU" a postupně až 50 dalších bezlepkových výrobků, které dodávají i do blízkého zahraničí (Slovensko, Německo). Pro distribuci výrobků s krátkou dobou trvanlivosti, zavedla firma vlastní zásilkový obchod.

Firma PRO-BIO, zastoupená paní ing.Dagmar Koutnou. Firma se specializuje hlavně na biopotraviny (3000 tun bioproduktů, obrat cca 170 milionů Kč). Od počátku roku 2009 najeli i na bezlepkový program, (včetně vlastního loga). Vyloučili možnou křížovou kontaminaci, dali do provozu novou linku, čistě na zpracování pohanky. Mají certifikát ISO. Rozbory na obsah gliadinu jim dělá jednak VÚPP, jednak si je dělají sami, metodou ELISA. Zmínila se, že tyto rozbory provádí osobně, tak jsem jí položil dotaz, jaká je mezní citlivost této metody – trochu jsem jí (nechtěně) zamotal hlavu, ale shodli jsme se na tom, že pod 5 mg/1kg (podle staré normy 0,5 mg/100g) se nedostane. Momentálně uváděné hodnoty, uváděné v nové databázi VÚPP (http://www.vupp.cz/czvupp/lepek/index.php ), se pohybují kolem 12 mg lepku/1kg potraviny, určené ke spotřebě, což je pro mnoho pacientů spíš matoucí. V tomto okamžiku se rozvinula bouřlivější diskuze kolem označení "může obsahovat stopy lepku", kterou ukončil ing.Ježorek "hlasováním" – kdo si takto označené potraviny raději nekoupí – zvedl se les rukou. Slečna Reichlová se v této části zmínila o problémech kolem "bezlepkovosti" ovsa. Tato otázka je stále otevřená, jak z hlediska odrůd ovsa, tak i z hlediska reakce některých celiaků (cca 5%) na avenin. Rovněž je ve hře, zvláště u nás, možnost kontaminace ovsa už na poli. Zatím, co v severských státech se oves při celiakii používá, jižní evropské státy ho odmítají. O bezpečnosti ovsa pro celiaky ještě nebylo rozhodnuto.

V souvislosti s množstvím účastníků akce a jejich nepoměru k členům klubu, se ing.Ježorek zmínil o důležitosti zvětšení členské základny – nutné pro jednání s "těmi nahoře".

Jedna paní (jméno jsem přeslechl) představila svoji novou prodejnu zdravé výživy v Kr. Poli – v objektu nového Semilassa a ing Ježorek připomněl zánovní akademickou restauraci – menzu, v areálu bohunického Univerzitního kampusu, s poměrně širokým bezlepkovým menu.

Jako poslední vystoupil představitel firmy EUROZONA, pan Veleba a pohovořil o objednacím systému bezlepkových produktů v lékárnách, který obsahuje už asi 200 položek. Zúčastnil se i následující diskuze, která byla bohužel "poznamenána" nepřítomností Dr.Utěšeného.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


DISKUZE
Na začátku musím uvést, že některým otázkám kladeným z pléna, nebylo ze záznamu rozumět, takže se omlouvám za případné nepřesnosti.
První otázka se týkala diagnostiky celiakie a zmatků kolem diagnózy – ptala se matka, jejíž dcera má celiakii prokázanou a matka (v rámci screeningu) má jen protilátky a biopsie se nezdařila - Dr.Bartušek i ing. Ježorek jí vysvětlovali složitost problému a typické příznaky i různé formy celiakie – uzavřeno s tím, že celiakie může být i bez výrazných příznaků a potíží.
Další otázky byly písemné
Otázka – s jakou pravděpodobností lze diagnostikovat z krve protilátky u dvouletého dítěte?
Odpověď – diagnózu nelze stanovit z jediného vyšetření v „jednom dni“ – vyšetření je nutno opakovat, přihlédnout i ke genetické dispozici, rodinné anamnéze, osobní anamnéze – Dr.Bartušek to přirovnal ke skládání „puzzle“ – pacient se při podezření sleduje déle, než aby se to odbylo jedním negativním výsledkem, zvlášť v případě, kdy je na celiakii „podezření“ z důvodu rodinné anamnézy.
Otázka – jak postupovat u dětí do dvou let, když je rodič celiak?
Odpověď – Dr.Bartušek – názory na tento problém se různí, ale Dr. Utěšený zastává názor čím dřív se diagnóza zjistí tím lépe pro pacienta. S narůstajícím věkem se diagnostika zhoršuje.
Otázka – za jak dlouho po nasazení diety lze ještě zjistit poškození střeva?
Odpověď – obecně platí, že střevo má poměrně velkou schopnost regenerace. Záleží i na stupni poškození a věku pacienta i jiných okolnostech – doba může být od řádu týdnů, až po rok i dva. Vyšetřením lze pozorovat obnovu řas, spolu se zmenšováním obtíží. V této souvislosti bylo upozorněno na důsledné dodržování diety i při vymizení obtíží a vysloven názor, že k úplnému uzdravení střeva nedojde už nikdy.
Otázka – je souvislost mezi celiakií a depresemi, pokud ano, tak jaká a proč?
Odpověď – Dr.Bartušek - „už jen z toho, že máte celiakii a nikdo vám nevěří“. Je i možnost, že některé složky lepku poškozují CNS – uvedl příklad „zlých dětí“, které se po nasazení diety „zklidní“. U celiakie se může vyskytnout i poškození neurologické vlivem kalcifikací nervových vláken i mozku. Celiakie deprese určitě způsobuje.
Otázka – může škodit lepek i neceliakům, pokud ano, tak jak?“ Zdravému“ člověku určitě ne, ale pan Veleba k tomu přidal názor z nějaké „alternativní“ přednášky, kdy je dávána do souvislosti celiakie (či jiné potíže) s množstvím lepku, obsaženém v obilí (aniž by se bral ohled na genetickou predispozici), což je matoucí – ani dnešní přešlechtěná pšenice (neplést s GMO), nezpůsobuje nedisponovaným lidem problémy. Možnost „zvyknutí si“ na lepek se dá vysvětlovat i tak, že jedinci disponovaní k celiakii (ve společenstvech, kde se obilí pěstovalo už před tisíci lety), vymírali bez potomstva a tak nepředali svoje geny dalším pokolením.
V této chvíli diskuze bylo uvedeno telefonní číslo, na kterém se je možno objednat k Dr.Bartuškovi na ultrazvuk – 54719 3597. Ordinuje se jednou za čtrnáct dnů, zpravidla v pondělí odpoledne a někdy bývá přítomen i Dr.Utěšený.
Pan Veleba si vzpomněl na jednu informaci – údajně se při vykopávkách v Egyptě našla pšenice z dob před naším letopočtem, která by pro obsah gliadinu mohla být označena za bezlepkovou.
Otázka z pléna – jestli může celiakie způsobovat kolapsové stavy? (Matka říká – syn, s celiakií od batolecího věku, konečná diagnóza stanovena až v sedmi letech – potom normálně vyrostl, ale dnes v pubertě mívá kolapsové stavy – Dr. Bartušek i Ing. Ježorek byli názoru, že to s celiakií nemusí mít přímou souvislost (k porušování diety údajně nedochází). Příčinu těchto stavů se lékařům nedaří najít.
Otázka – předškolní holčička s diagnózou Marsh 1 po „zátěži“ lepkem (kvůli definitivní diagnóze), skončila po deseti dnech na JIP – Dr. Bartušek i ing. Ježorek vyslovili (jako rodičové) názor, že by počkali na dietě až do dospělosti a nepoškozovali dětský organizmus v tomto věku, kvůli stanovení diagnózy.
Otázka – ptá se matka, jejíž syn je řidičem kamionu – problémy s diagnózou, po tříměsíční dietě mu bylo lépe, ale kvůli zaměstnání se nemá kde objednat. Ing. Ježorek při této příležitosti uvedl, že v dohledné době bude ve FN Bohunice zřízena ambulance pro dospělé celiaky. Uzavřeno s tím, že momentálně (v Brně) není lékař, který by „naslouchal“ dospělým celiakům.
Otázka - „tradiční dotaz“ na Éčka – odpovídá pan Veleba. Rozvinula se poněkud nepřehledná diskuze – pokusím se to nějak uspořádat.
Pan Veleba nejprve vysvětlil problematiku používání přídatných látek a jejich označování s tím, že většina těchto látek se přidává v tak malém množství, že to nemá na konečný obsah gliadinu v potravině vliv. V této souvislosti rozvedl i problematiku křížové kontaminace při výrobě a balení. Doporučil řídit se katalogy Eurozony, protože výrobky v nich uvedené, nemohou být takto kontaminované. Firma spolupracuje s výrobci a pokud by ke křížové kontaminaci mohlo dojít, tak takový výrobek nemůže v katalogu být. Zmínil se o obecné škodlivosti případných konzervantů na poškozené střevo, což ale nesouvisí přímo s bezlepkovostí potraviny. Tady záleží na osobním výběru potraviny – když je mně po něčem špatně, tak se tomu musím příště vyhnout – ale lepkem to není. Znovu zmínil problém změření „nuly“ lepku (gliadinu), jak už bylo řečeno v diskuzi s paní ing.Koutnou. Nemožnost změření nuly vede výrobce k onomu „může obsahovat stopy lepku“, aby vyhověl vyhlášce – takže dojde k absurditě, že na bezlepkové potravině je napsáno „může obsahovat stopy lepku. Katalogy Eurozony poskytují jistotu, že nemohlo dojít ke křížové kontaminaci. Je ale potřeba katalogy obměňovat (a sledovat i stránky Eurozony – www.euro-zona.cz) protože výrobce může i během roku změnit technologii (např. polévkové koření Klasik z Vitany, bylo bezlepkové, teď už lepek obsahuje, takže nebrat!) Problém čokolád Orion – je potřeba se řídit zase katalogem, protože se může lehce stát, že dojde k nějaké změně – třeba i přemístění výroby do jiného závodu. Výrobci, kteří spolupracují s Eurozonou na tuto změnu sami upozorní .
Možné alergeny jsou v katalozích uváděny oranžovým písmem u jednotlivých výrobků – laktóza, soja, vejce a pro diabetiky cukr – kolem laktózy se pan Veleba trochu zamotal – myslí se tím mléko obecně.
Další problém – karamel – pod tímto názvem se může skrývat kdeco. Zkaramelizovaný cukr je bezlepkový, ale „karamelky“ už bezlepkové být nemusí. Kofola i Coca cola, jsou bezlepkové.
Problém modifikovaných škrobů stále přetrvává, protože výrobce není povinen uvádět, o jaký škrob se jedná. V této situaci výrobce zpravidla používá škrob, který je momentálně na trhu nejlevnější a obaly má třeba na několik let dopředu. Proto raději uvede - „může obsahovat…“a tím se kryje. Za to, že „neobsahuje“, ho nikdo stíhat nemůže. Veškeré vyhlášky v této situaci se míjejí účinkem, protože výrobce půjde cestou „nejmenšího odporu“ a raději napíše, že obsahuje třeba i pšeničný škrob, i když ve skutečnosti je kukuřičný. V této souvislosti byl zmíněn i problém deproteinovaného pšeničného škrobu a možnost, že někteří celiaci jsou alergičtí obecně na pšenici (podobně jako na soju) i když z hlediska obsahu lepku, je všechno v pořádku.
Tady doporučil pan Veleba „novinku“ od firmy Nominal – směs na chleba s pohankou, k dostání v lékárnách.
Z pléna opět dotaz na modifikované škroby – E 1412 a E 1422 – Vzhledem k tomu, že těchto „Éček“ bývá v potravinách větší množství, je potřeba sledovat o jaké škroby se jedná, což je v katalozích Eurozony zohledněno. Výrobci naštěstí většinou používají kukuřičný, nebo bramborový škrob, kvůli nižší ceně.
Dotaz na nakupování bezlepkových výrobků v lékárnách – zřejmě ještě hodně lidí tento systém nezná a nepoužívá – pan Veleba znovu vysvětlil celou problematiku, včetně (možných) rozdílných cen. Jako hlavní výhodu m. j. uvedl počet lékáren (2600), kde je možno požadovanou potravinu získat nejpozději do 24 hod, což je výhodné, třeba při dovolené.
Eurozona má ve svých katalozích i léky a potravinové doplňky, z hlediska obsahu lepku – i o tom byla řeč.
Potom byl dotaz na arómata v čajích – v této souvislosti jsou spolehlivější větší výrobci, kteří balí jen svoje výrobky, protože je menší možnost křížové kontaminace. Problém je u firem, které balí zboží pro více výrobců – lepkové i bezlepkové.
Pivo!!! Ing. Ježorek oznámil, že vývoj českého bezlepkového piva (z pohanky) byl ukončen – zbývá testování a najít vhodného výrobce. Pokud pivo bude chutnat, výrobce se najde. V lékárnách pivo (i bezlepkové) prodávat nelze, protože se jedná o alkoholický nápoj.
Z pléna padla ještě otázka na plísňové sýry (Niva?) a možnost kontaminace při „očkování“ – nosič je údajně na bázi nějakých „drobtů“, či roztoku, které mohou obsahovat lepek. Pan Veleba řekl, že tyto sýry jsou testovány a jsou v pořádku.
Závěrečná otázka na pana Velebu se týkala další „klasiky“ – kukuřičných lupínků a ječného sladu, používaného při jejich výrobě. I když z hlediska testů jsou kukuřičné Bio lupínky od firmy EMCO vyhovující pro bezlepkovou dietu (několikrát testováno ve VÚPP), přesto znám lidi, kteří po nich mají problémy s protilátkami. Jedná se asi o výjimečnou citlivost.
Následoval potlesk a popřání šťastné cesty panu Velebovi.
Konec diskuze byl bohužel ochuzen nepřítomností Dr.Utěšeného, takže některé, především moje, otázky zůstaly bez odpovědi.
Otázka – na „exotické“ potraviny z hlediska alergií třeba na soju – odpověď – tyto možnosti jsou u celiaků bohužel dosti časté
Otázka na zvýšenou propustnost střev – odpovídá Dr. Bartušek – obecně je celiakie porucha vstřebávání – možnost průniku lepku poškozeným střevem popřel.
Úplně poslední otázku jsem Dr. Bartuškovi položil už bez mikrofonu – týkala se možných usazenin ve střevech – jestli je někdy u pacientů pozoroval. Tuto možnost zcela rozhodně popřel.
Mezitím ing. Ježorek setkání definitivně ukončil, s pozváním na zamýšlené akce, plánované na příští rok.
Jméno*  
Email*  
  Předmět*  
 Text příspěvku* 
vložit odkaz
 
vložit email
 
styl písma
    
vlastnosti písma
písmo: 
barva: 
velikost: 
vložit obrázek
    
    
    
    

    Pokud si přejete zasílat upozornění na nové příspěvky v diskusi, zaregistrujte se. Při registraci pak vyberte požadovanou diskusi(e), kde jakmile v ní(ch) přibude nový příspěvek, bude ihned do vaší emailové schránky zasláno upozornění, včetně jména, předmětu a odkazu na přidávaný příspěvek.

Legenda:
    JMÉNO*: vaše jméno či přezdívka, pod kterou na internetu vystupujete
    EMAIL*: vaše emailová adresa, dovolené domény jsou pouze .cz a .sk - z ostatních chodil jen spam.
    PŘEDMĚT*: předmět příspěvku, charakterizuje stručně násedující položku
    TEXT PŘÍSPĚVKU*: vlastní zdělení
    POLOŽKA OZNAČENÁ HVĚZDIČKOU(*) JE POVINNÁ

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768